Normal

Truede fugler søker tilflukt på Ikea

Nyfødte vipeunger gjemmer seg på Ikea-taket i Bergen.

vipeunger, tjeld, ornitolog, ikeataket, viper flyr

VIPER PÅ TAKET: Ornitolog Lars Ågren holder en liten vipeunge i hånden. Den utrydningstruede fuglearten har funnet ut at det 22.000 meter store Ikea-taket, som er like stort som tre fotballbaner, er et perfekt gjemmested. Taket er dekket av planter, som også tiltrekker seg tjeld og honningbier.

Nei, vi snakker ikke om løse fugler, men viper, en truet fugleart i Norge.

De siste 15 årene har tre av fire norske viper forsvunnet, blant annet fordi en million av dem årlig blir drept og spist i Mellom-Europa.

Nå gleder ornitologene seg over at flere vipepar hekker på Ikea-taket i Åsane. Og har fått et halvt dusin vipeunger.

Også tjelden trives godt der.

– Jeg har bedt varehussjefen om å prøve å begrense trafikken på taket i denne kritiske perioden. De små fugleungene trenger all ro de kan få i denne kritiske fasen av livet, sier Lars Ågren, leder i Norsk ornitologisk forening (NOF) Hordaland.

LES OGSÅ: Ny Facebook-trend: «Gjem deg på Ikea»

– Håper de overlever

Viper på Ikea

OVERVÅKER FUGLENE: (Fra v.) Ornitolog Lars Ågren og varehussjef Odd Rune Bjørge på det 22.000 kvadratmeter store Ikea-taket.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Som du kan se av videoreportasjen i toppen av saken er de fleste vipeungene friske og raske, mens minst én er så svak at han risikerer å ikke overleve.

At det skulle bli en naturpark her, med sjeldne fugler og bier som lager honning, hadde vi ikke sett for oss.

Odd Rune Bjørge, Ikea-sjef

Ikea-taket er hele 22.000 kvadratmeter stort, noe som tilsvarer størrelsen på tre fotballbaner. Som ledd i en helhetlig miljøplan for området ble taket på kjempebygget allerede får åpningen dekket av sedumplanter.

– Jeg har vært på taket de siste dagene og sjekket tilstanden på dem, og det virker som det er fullt av liv der. Jeg håper alle overlever, sier varehussjef Odd Rune Bjørge til NRK.

Ifølge NOF er store bestandsreduksjoner dokumentert i flere fylker, som viser at det er god grunn til bekymring for vipas framtid i Norge.

Søker ly under paller

I fjor hekket to vipepar på taket. Ingen av ungene levde over sommeren.

Ikea har etter råd fra NOF lagt ut paller som fuglene kan søke ly, eller gjemme seg, under. Det blir også vurdert å sette ut planter eller små busker.

Bjørge er glad for at fugleekspertene kan hjelpe til og overvåke fuglene på taket.

– At det skulle bli en naturpark her, med sjeldne fugler og bier som lager honning, hadde vi ikke sett for oss. Da vi åpnet bygget for tre år siden ønsket vi å legge bygget så dempet i terrenget som mulig, og du ser at taket er grønt. Sedumplanten binder CO₂, og den reduserer energiforbruket inne i huset, sier varehussjefen.

Zumm, zumm

Utrydningstruede viper hekker på taket på Ikea i Bergen. Det er også satt ut flere bikuber.

Men ornitologer er ikke de eneste som nå trafikkerer Ikea. Birøkter Hans Chr. Berntzen og konen Anne Britt fra Eidsvåg har etter avtale satt ut fire bikuber på taket. Hver av dem har plass til minst 60.000 bier.

– Jeg så taket og oppdaget at det er stort! Jeg sendte en mail og så var vi i gang. Vi måtte skynde oss å få kubene opp før 1. mai, som er en regulert dato, forteller Berntzen.

Han forteller at sedumblomstene, og bergknapp spesielt, er blant de beste for biene. Insektene bruker taket som base og flyr i en radius på to-tre kilometer.

Berntzen begynte med bikuber som en hobby da han fylte 70 år. Nå har han gått fra steinsamling og fisking til bikuber, som han har utplassert flere steder i Bergen.

– I løpet av det første året regner jeg med at vi har produsert flere hundre kilo honning her!

Bikuber på Ikea

BIER PÅ TAKET: Birøkter Hans Chr. Berntzen og konen Anne Britt fra Eidsvåg har etter avtale satt ut fire bikuber på taket.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

LES OGSÅ: Blir tatt på fersken i sengeavdelingen