Sykehusleder får sparken etter seksuell trakassering

Mannen ble suspendert etter at to kvinner varslet om seksuell trakassering. I dag blir kollegaene informert om at han mister jobben på Haukeland universitetssjukehus.

Haukeland universitetssjukehus

MISTER JOBBEN: Den mannlige lederen på en avdeling på Haukeland universitetssjukehus mister jobben etter seksuell trakassering.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I november i fjor skrev NRK at en mannlig leder ved en avdeling på Haukeland universitetssjukehus hadde blitt suspendert etter anklager om seksuell trakassering fra to kvinnelige ansatte.

«Arbeidsgiver er i gang med en grundig undersøkelse av innholdet i varslene», opplyste klinikkdirektøren med ansvar for avdelingen til NRK.

Nå er sykehusledelsens konklusjon klar: Mannen mister jobben.

Det opplyser personal- og organisasjonsdirektør i Helse Bergen, Odd Andrew Storetvedt, som har håndtert saken.

– Vi mottok to varsler mot en av våre ansatte, og har hatt en veldig grundig gjennomgang av saken, der vi har samarbeidet tett med tillitsvalgte. Etter en totalvurdering av alt som har kommet frem i gjennomgangen, har vi konkludert med at vedkommende sies opp, sier Storetvedt.

Odd Andrew Storetvedt

– HENSIKTSMESSIG: Mannen får jobbe på en annen avdeling på Haukeland i oppsigelsestiden. – Sakens karakter gjør at vi finner det hensiktsmessig at han jobber et annet sted, sier personaldirektør Odd A. Storetvedt.

Foto: Katrine Sunde

Flere skal ha sagt fra

Etter det NRK forstår, skal det i gjennomgangen av saken ha kommet frem opplysninger om at flere enn de to som varslet, skal ha følt seg utsatt for seksuell trakassering fra den mannlige lederen.

Flere ansatte har blitt intervjuet av personalavdelingen i saken.

– Når vi undersøker en sak, får vi et bilde av helheten i saken. Vi har tilegnet oss informasjon, og på bakgrunn av helheten kommet til denne konklusjonen, sier Storetvedt.

– Har det kommet inn flere varsler?

– Generelt kan jeg si at i slike saker kommer det ikke nødvendigvis inn flere varsler. Den informasjonen de eventuelt ville gi i et varsel, blir uansett fanget opp når de kalles inn til samtale.

– Er det snakk om fysisk seksuell trakassering?

– Når vi går til dette skrittet, er det ut fra en helhetsvurdering, er alt Storetvedt vil si om det.

Vurderer å ta opp kampen

Mannen er informert om sykehusledelsens beslutning. Han har fått tilbud om å jobbe et annet sted på sykehuset i oppsigelsesperioden.

– Sakens karakter gjør at vi finner det hensiktsmessig at han jobber et annet sted, av samme grunn som til at han har vært suspendert, sier Storetvedt.

Den oppsagt lederen får bistand fra arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Foretakstillitsvalgt i Delta på Haukeland, Robert Bergersen Skaar, ønsker ikke å kommentere saken. Han viser til rådgiver Jonas Riise sentralt i fagforeningen.

– Det stemmer at vi bistår denne lederen og at vil vurdere de juridiske momentene ved Helse Bergen sin vurderinger, sier rådgiver i Delta, Jonas Riise.

Den oppsagte sykehuslederen har ennå ikke fått oppnevnt advokat, men Riise bekrefter at Delta kan komme til å ta opp kampen juridisk.

– Vi har to ukers frist til å kreve forhandlinger. Den muligheten vil vi de nærmeste ukene vurdere om vi skal benytte oss av, sier rådgiveren, som forteller at mannen opplever avgjørelsen som svært tung.

Kollegaer informeres i dag

Personaldirektøren vil foreløpig ikke kommentere saken ytterligere, fordi mannens tidligere kollegaer på avdelingen blir informert først fredag.

– Vi informerer avdelingen i dag. Før vi har fått formidlet det i miljøet, og de har fått fordøyet det, har jeg ikke lyst til å gå mer i detaljer, sier Storetvedt.

NRK har vært i kontakt med to lokale tillitsvalgte. Ingen av dem ønsker å kommentere sparkingen av den aktuelle lederen.

De ønsker heller ikke si noe om hvordan de fornærmede opplever utfallet.

– Utfallet er helt nytt for oss. Vi fikk informasjon om saken i dag, så jeg ønsker derfor ikke kommentere, sier en av dem.