SV: – Grå politikk dekket med grønnmaling

– Venstre og Kristelig Folkeparti har valgt Fremskrittspartiet foran klimaet, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken

SKINNFELL: Venstre gikk opp som en løve men kom ned som en skinnfell, ifølge SV-leder Audun Lysbakken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Dette forliket står i sterk kontrast til de store ordene om offensiv klimapolitikk som kom da forhandlingene ble brutt. Venstre gikk opp som en løve, men kom i dag ned som en skinnfell, sa Lysbakken kort tid etter at samarbeidspartiene presenterte budsjettavtalen tidlig lørdag kveld.

– Venstre og regjeringen har lovet store utslippsreduksjoner år etter år. Resultatet har vært økte utslipp. De lover 600.000 tonn i kutt. I verste fall kan utslippene fortsette å øke. Dette budsjettet er full av triksing med tall, og grå politikk er dekket med grønnmaling, fortsetter Lysbakken.

Han synes det er flere gode tiltak i avtalen, men at budsjettet ikke svarer på de kravene som stilles i Parisavtalen.

Bilpakken består

Ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande er budsjettavtalen et stort steg på vei til å oppfylle Parisavtalen.

Bilpakken ble i stor grad stående. Regjeringspartiene fikk samarbeidspartnerne med på at bensin- og dieselavgiftene ikke øker mer enn regjeringen la opp til og at bompengesatser senkes i distriktene.

Til gjengjeld økes engangsavgiften på kjøp av de mest forurensende bilene med 390 millioner kroner. For å kompensere bilistene vil regjeringen forsterke vrakpantordningene.

– Vi tar i bruk virkemidler som fører til raskere utskifting av bilparken, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

I tillegg skal innblanding av biodrivstoff økes til 20 prosent innen 2020. Grande mener det vil øke pumpeprisene, men at det også vil avhenge av framtidig produksjon av biodrivstoff.

Ingrid Skjoldvær

Natur og Ungdom fornøyd

– Etter tøffe forhandlinger er det fremdeles trist å kunne konstatere at regjeringen, med Erna Solberg i spissen, virker mer opptatt av å snakke om klima enn å gjøre det som trengs for å løse vår tids største utfordring, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.

Hun roser Venstre og KrF for å ha tatt sitt ansvar som miljøpartier på alvor og satt hardt mot hardt.

– Norge trenger modige politikere og et budsjett som oppfyller de klimamålene Stortinget har satt for 2020.

ZERO: Betydelige forbedringer

– Det var riktig av Venstre og KrF å ta ansvar for at landet får et statsbudsjett, selv om budsjettet ikke er godt nok for klimaet, mener leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO.

– Det mangler noen av de vesentlige grepene som er nødvendig for å oppnå de kuttene Stortinget har vedtatt vi skal gjøre de neste årene.

Blant viktige nye grep som vil gi store utslippsreduksjoner på lang sikt, fremhever Holm CO2-fond, støtte til overgang mot nullutslippsvarebiler, økt utbygging av ladeinfrastruktur, samt økt bruk av fornybart drivstoff gjennom økt omsetningspåbud.