Statens vegvesen: Nødvendig med piggdekkgebyr

Byer som opererer med gebyr for å kjøre med piggdekk har størst andel piggfrie biler. Der hvor gebyret blir tatt bort vender bilistene tilbake til piggdekk.

Pål Rosland

– EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL: Piggdekkavgifter er et effektiv virkemiddel for å sikre en høy piggfriandel i byene, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Foto: Håkon Aurlien

Statens vegvesen har et mål om at flest mulig av landets bilister skal kjøre med piggfrie vinterdekk.

I motsetning til dekk med pigger, produserer ikke piggfrie dekk helseskadelig svevestøv i samme grad.

Bergen og Oslo på topp

I Oslo-området bruker om lag 85 prosent av bilistene i dag piggfrie dekk. I Bergen er det tilsvarende tallet 86 prosent. Begge byene opererer med gebyr for å kjøre med piggdekk.

Stavanger har i to år hatt en kampanje gående om å innføre gebyr dersom ikke flere velger piggfritt, noe som har hatt tydelig effekt. Der er den piggfrie andelen nå opp i 77 prosent.

I Trondheim er situasjonen annerledes. Byen hadde tidligere gebyr for å kjøre med piggdekk, men avviklet dette i 2010. Siden den gang har andelen som velger å kjøre piggfritt, sunket med nesten 15 prosentpoeng. I dag kjører bare 64 prosent av byens bilister med piggfrie dekk.

Slik har piggdekkbruken utviklet seg i de største norske byene mellom 2009 og 2015:

Bruk av piggfrie dekk i norske byer

BRUK AV PIGGFRIE DEKK: Oversikt fra de største norske byene.

Foto: Grafikk / Statens vegvesen

– Effektivt virkemiddel

– Det viser at piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel for å sikre høy piggfriandel, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Av de større byene i Norge er det bare i Lillehammer (53 prosent), Ålesund (54 prosent) og Tromsø (87 prosent) at et flertall av bilistene velger vinterdekk med pigger.