Trange heiser et problem for ambulansene

Å få pasienter ut av boligene sine kan være svært vanskelig for ambulansepersonell. Spesielt når heisen rett og slett er for trang.

Små heiser gjør transport av pasienter svært vanskelig for ambulansepersonell.

SE VIDEO: Dette problemet støter ambulansepersonell på hver dag.

Selv i bygg med heis er det en daglig utfordring for ambulansefolk å få syke og skadde ut av boligen. Mange bygg har rett og slett for trange heiser til at bårene kommer inn.

Hver dag møter helsepersonellet utfordringer i små heiser – og i trange trappeoppganger.

Pål Renland

UTFORDRING: – Vi må gjerne bære pasienten så mye som ti etasjer, sier sykepleier Pål Renland.

Foto: NRK

– Det er utfordrende med tanke på at vi skal få pasienten ned kanskje så mye som ti etasjer. Da må vi ofte velge hvilken måte vi skal frakte dem på, og ta hensyn til hvilken skade eller sykdom de har, sier Pål Renland, anestesisykepleier i Helse Bergen.

For trangt i mange nye bygg

Leder for akuttmedisinsk seksjon (AMK) i Helse Bergen, Guttorm Brattebø, skulle ønske seg færre bygg med trange heiser.

– Vi syns det er viktig at når det blir bygget nye blokker, ble heisene laget så store at vi har god plass til å trille ambulansebårene inn og ut, sier han.

Slik er det ikke i dag. Selv i bygg med heis må pasienten ofte bæres mange etasjer, gjerne med skader eller spesielle sykdommer.

Og nylig ble kravene til heiser i nye bygg skjerpet inn. Kravene kom på plass allerede i 2009, da ny plan- og bygningslov kom på plass. Men kravene ble ikke obligatoriske for husbyggerne å følge før to år senere. Dermed har mange relativt nye bygg fremdeles for små heiser.

Minst tre etasjer

Det skal finnes store nok heiser i bygninger med minst tre etasjer. En heis i et nytt bygg skal i dag være på minst 110x210 centimeter – for å få plass til ambulansebåren.

Det kan være belastende å bli fraktet opp og ned en trapp – både for pasienten, men også for helsepersonellet. Men de strekker seg så langt som nødvendig for å få pasienten ut i bilen.

– Vi gjør det vi kan, og tar pasienten ned på den mest mulige skånsomme metoden. Men ofte må vi bære pasientene hele veien, sier Renland i Helse Bergen.