Sammenslåing koster 87 millioner

Arbeidet med å slå sammen Hordaland og Sogn og Fjordane koster 87 millioner kroner, skriver Firda. Summen omfatter blant annet arbeid med å finne nytt fylkesvåpen, rekruttering til lederstillinger, kjøp av konsulenttjenester og kostnader med samordning av datasystemene.