Så mye strøm brukte vi i 2010

Hordalendinger og sogninger brukte opp til 25 prosent mer strøm enn året før i de kaldeste månedene. - Vi er på et kritisk nivå, mener BKK.

Strøm-mast

STOR TRAFIKK I NETTET: Kraftfylkene i vest importerer strøm de fleste dagene i året.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Foreløpige tall viser at BKK-kundene brukte mer strøm en noensinne i fjor. Totalt i 2010 ble det levert 5089 gigawattimer (GWh) til alminnelig forsyning gjennom regionalnettet, mot 4705 GWh i 2009.

STRØMFORBRUK I BKKs REGIONALNETT

Levert energi (i GWh)

2008

2009

2010

Alminnelig forsyning

4627

4705

5089

Industri

2504

2568

3020

Andre energiverk

490

523

596

Totalt

7621

7796

8705

- Kan bli mørkt i mange hus

BKKs anlegg på Matre i Masfjorden

LEVERANDØR: Strøm i BKK-nettet går fra øst, som her på Matre i Masfjorden.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

I januar var forbruket 25 prosent høyere enn året før, i november 20 prosent høyere og i desember 17 prosent høyere. Toppene i november og desember var på nivå med maksimalforbruket som ble målt i januar 2010: Over 1800 megawatt.

Et slikt forbruk er på smertegrensen av hva nettet kan tåle, hevder BKK, som dekker området mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden.

- Hvis vi får en feil på en slik dag, f.eks. på en av hovedledningene inn til Bergen, vil det bli mørkt i mange hus, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen til NRK.no.

40 ganger mer inn enn ut

Testsenteret på Mongstad

MOTTAKER: Bergen, Kollsnes og Mongstad (bildet) er storforbrukerne i BKK-området.

Foto: Inger Åse Skage

Ikke overraskende er det sprengkulden i januar, november og desember som sender forbrukstallene til himmels. Mer overraskendeer det kanskje at kraftfylkene i vest faktisk måtte importere store mengder strøm fra andre landsdeler.

Kun et fåtall av dagene i 2010 var produksjonen i BKK-området så stor at kraft ble sendt andre veien.

- Det var på noen veldig få dager i sommer, med mye nedbør og stor snøsmelting. I hele fjor gikk det 40 ganger mer strøm inn i området enn ut, sier Halvorsen.

Siste video

Det topp moderne «Dr. Fridtjof Nansen» skal kartlegge hva som finnes av ressurser langs kysten av Afrika.
Se dagens utgave av Vestlandsrevyen.
Et helikopter ble sendt opp for å ta bilder av skredfaren i fjellet.