Roser alle involverte for godt samarbeid

ØYGARDEN (NRK): Nødetatene og kommunene oppsummerer og informerer om oppfølging etter helikopterulykken ved Turøy.

kommunene møter pressen

BERØMMER SAMARBEIDET: Kommunene Fjell, Sund og Øygarden inviterer pressen til status og informasjon om oppfølging etter helikopterulykken ved Turøy sist fredag.

Foto: Christian Lura / NRK

Kommunene Fjell, Sund og Øygarden inviterte onsdag pressen til status og informasjon om oppfølging etter helikopterulykken ved Turøy sist fredag.

Sett og hørt noe de ikke burde

Alle ordførerne takket mannskapene om hadde deltatt i redningsaksjonen.

Oppfølging av pårørende har skjedd fortløpende, og kriseteam ble opprettet i kommunene bare minutter etter ulykken.

Marianne Bjorøy, ordfører i Fjell kommune nevnte spesielt beboerne på Turøy.

– Flere innbyggere har sett og hørt noe de ikke burde, og de vil bli fulgt opp. Alle har fått tilbud om hjelp, og det skal ikke stå på ressurser, sier Bjorøy.

pressemøte Øygarden

MØTER PRESSEN: I tillegg til ordførerne i de tre kommunene, vil politiet, brannvesenet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helse og andre aktører gi status om helikopterulykken ved Turøy og informere om oppfølging og tiltak i tiden som kommer.

Foto: Christian Lura / NRK

Kriseteam i alle kommunene tidlig

Ulykken skjedde helt på grensen mellom kommunene Øygarden og Fjell. Men også Sund kommune organiserte kriseteam i kommunen bare minutter etter ulykken skjedde fredag.

– Vårt hovedfokus er å ta vare på de etterlatte, sier fungerende ordfører i Sund, Nils Kåre Skoge.

For Skoge var det viktig å sette igang kriseteam tidlig, fordi de er en kommune med svært mange nordsjøarbeidere.

– Og det tok ikke mange timene før vi fikk vite at vi hadde minst én innbygger som var ombord i det helikopteret, sier Skoge.

Fullt trykk på etterforskningen

Politiet har nå fullt trykk på etterforskningen av ulykken. De har gjennomført omtrent 70 vitneavhør så langt.

Kripos er fortsatt deltakende i etterforskningen. Og setter av rundt 25 personer til å jobbe med denne saken framover. De vil tilkalle spesialister ved behov.

– Det har vært en meget stor operasjon etter ulykken på fredag. Nå er vi ute av den akutte fasen, og på vei inn i oppfølgingsfasen, sier ordføreren i Øygarden, Børge Haugetun.

Han forteller at de som har vært med på redningsaksjonen i den første fasen vil være på møtet for å oppsummere det som har skjedd, før andre tar over beredskapen i oppfølgingen.

– Visste ikke hva vi gikk til

Redningsmannskaper fra blant annet Røde Kors og Sivilforsvaret fortalte også om sine erfaringer fra redningsarbeidet. Samtidlige har fullt fokus på oppfølging av de som har deltatt i redningsaksjonen.

– Vi mottok en dramatisk melding og forberedte oss slik vi vanligvis gjør og er trent til, men vi visste ikke hva vi gikk til, forteller Jan Petter Berentsen.

Han er leder i Fjell Røde Kors, og var sjef om bord på Røde Kors sin redningsskøyte som kom til stedet fredag.