Vegvesenet gliser hele veien til banken

Lite behov for brøyting i vinter gjør at Statens vegvesen sitter igjen med millioner som kan brukes til veivedlikehold og utbedring, som det ellers ikke hadde vært penger til.

Håkon Toverud

KAN SMILE: Håkon Toverud i Statens vegvesen er glad for årets milde vinter.

Foto: Tale Hauso / NRK

Vinteren i år var usedvanlig mild. Det har gjort sitt til at utgiftene til brøyting, salting og strøing var vesentlig lavere enn det man hadde lagt opp til.

Et sted mellom seks og sju millioner kroner står ubrukt, og disse blir nå brukt til ulike veiprosjekt i fylket.

Utbedring av kontrollpunkt

Et punkt som nå blir utbedret er fylkesvei 580 ved Bratland mellom Nesttun og Arna.

– På dette stedet har vi et kontrollpunkt. Nå får vi på plass et sted der vi kan sette biler som blir avskiltet, sier Håkon Toverud i Statens vegvesen.

Og dette skjer nettopp takket være ubrukte penger fra årets brøytebudsjett.

Kontrollsted Bratland

KONTROLLPUNKT BLIR UTBEDRET: Nå får Vegvesenet et sted å sette avskiltede biler på fylkesvei 580 ved Bratland.

Foto: Tale Hauso / NRK

Mye til ekstra vedlikehold

Mye vedlikeholdsarbeid som har vært utsatt blir nå utført.

– Vi er nå i stand til å ordne en del av de tingene vi kaller etterslep, det vil si forfall både på riks- og fylkesveier, sier Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.

– Vi har mange steder dårlige fortau, lave støpekanter, dårlige rekkverk, og skilter. Det er veldig mange ting vi kan bruke pengene på.

Kråkenes er glad for at pengene nå kommer bilistene til gode gjennom utbedringsarbeid.

Håper du på en mild vinter også neste år?

– Ja, det får vi håpe. Vi har i alle år sagt at tenk om vi kunne bruke disse pengene på noe viktig istedenfor bare å flytte snø, som så regner vekk. Derfor er milde vintre svært velkomne.