Dette kan hindra sosial isolasjon

Dei som har Asperger får no tips på mobilen om kva dei kan seia og gjera i ulike samanhengar. Målet er unngå sosial isolasjon.

Video Ny mobilapp til hjelp for folk med Asperger

SJÅ VIDEO: Mobil-app til hjelp for folk med Asperger syndrom.

Sofia Helin

BROEN: Sofia Helin i rolla som Saga Norèn i Broen.

Foto: SVT/ DR

Saga Norèn i TV-serien «Broen» sa ting som dei fleste andre ikkje ville ha sagt.

Ho kunne snakka høgt om sexlivet sitt midt i det opne kontorlandskapet på jobben.

No har alle med Asperger syndrom fått eit nytt hjelpemiddel:

Ein app til mobiltelefonen som fortel kva det er greitt å gjera og snakka om i ulike sosiale samanhengar.

Kaos av uforståelege kodar

– Sosial samhandling mellom menneske blir styrt av eit komplisert nettverk av uskrivne sosiale reglar. Dei fleste lærer seg disse reglane intuitivt, og følgjer dei stort sett utan å tenka over det. Men for enkelte er det vanskelig å forstå kva som skjer i slike sosiale samspel. For dei er omverda eit ugjennomtrengeleg kaos av usynlege og uforståelege kodar. Dei må ha hjelp til å orientera seg og vita korleis dei skal opptre, seier seniorrådgjevar Ellen Kleven i Statped Vest.

Ho seier at mange opplever sosiale situasjonar som krevjande og skremmande. Den enklaste løysinga kan då vera å trekkja seg unna. Resultatet blir isolasjon og passivitet.

Derfor har ho utvikla det nye hjelpemiddelet, som er basert på eit fargekode-system og ulike nivå for kor open det er naturleg å vera om personlege forhold.

Mine sirkler

Nivå

Fargekode

Beskrivelse

1.

Lys blå

Jeg alene

2.

Rosa

Familien

3.

Grønn

Venner

4.

Gul

Jobb/skole

5.

Mørk blå

Bekjente

6.

Rød

Andre

Sirklar blir hjelpemiddel

Nivå 1 tilsvarer sentrum i sirkelen nedanfor, og er det mest private og personlege nivået.

Deretter endrar dei sosiale kodane seg utover i sirkelen til ein når nivå 6, som tilsvarer den ytterste ringen i sirkelen. Dei sosiale krava blir strengare jo lenger ut i sirklane ein kjem, og den ytterste (nivå 6) er mest offentleg.

I applikasjonen er sirklane tomme, og brukarane legg sjølv inn det dei må huska på.

Systemet blir kalla "Mine sirklar".

Mine sirkler

RYDDAR I KAOSET: Sirklane viser ulike nivå av sosiale samanhengar.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Skal rydda i kaoset

Bjørn Kato Sjøstrand

TRYGGARE: Bjørn Kato Sjøstrand er blitt tryggare med det nye hjelpemiddelet.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– "Mine sirklar" er eit slags sosialt adferdskart som forsøkjer å rydda opp i noko av det sosiale kaoset som mange opplever. Det er eit system som skal gje struktur og oversikt, og noko å orientera seg etter, slik at kvardagen blir mindre stressande og lettera å meistra, seier Ellen Kleven.

Ein stor fordel med å ha dei sosiale reglane på mobiltelefonen er at ingen andre treng å sjå det.

– Ingen ser jo det dei gjer, så det vil ikkje vera eit stigmatiserande hjelpemiddel, seier Kleven.

Blir tryggare

Ein av dei som har prøvd den nye app-en er Bjørn Kato Sjøstrand, som har diagnosen Asperger syndrom.

– Det gjer det tryggare for meg. Eg skriv inn ting på mobilen som eg ikkje bør seia til bekjente, for eksempel ting som er for personleg, seier Sjøstrand.

– Er det lett å gløyma?

– Nei. Men det var det før, seier han.

Video Broen: Saga Norén lærer hva en uskreven regel er

SE VIDEO: Saga Norén lærer hva en uskreven regel er

Siste video

Andsnes spiller piano for flypassasjerene på Flesland
Bergensbandet Razika fyller ti år, og ser tilbake på øyeblikk fra sin karriere.
Slik ser det ut når dagleg leiar i spelselskapet Emberlight AS testar den foreløpige versjonen av «Eye of Odin», laga i virtuell røynd (VR). Han er guden Odin og skal hindre at vikingane slepp Fenrisulven (som står i bakgrunnen) fri. Video av Emberlight.