Nordmenn har blitt mer kritiske til privat omsorg, men NHO vil ha mer av det

NHO er kritiske til at norske kommuner slutter med å la private selskaper drive velferdstjenester. Men nordmenns skepsis til kommersielle omsorgsselskaper har økt i år.

Helge André Njåstad (FrP) (t.h.), Anne-Cecilie Kaltenborn og Iren Mellingen ser på velværerommet

VELVÆREROMMET: Daglig leder Iren Melingen (t.v.) viser Austevoll pleie- og omsorgssenter Aleris fram til Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO og Helge André Njåstad i Frp.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Her i Austevoll har de gjort det på rett måte, med stort fokus på å bedre kvaliteten ved å bruke mange av de flotte, profesjonelle organisasjonene som leverer slike tjenester privat.

Det sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel.

– Å konkurranseutsette ut hele spekteret av eldretjenester her har vært veldig riktig.

Hun er på omvisning på Austevoll pleie- og omsorgssenter, som Aleris har drevet siden 2013. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), tidligere ordfører i kommunen, er også med.

NHO: – Uforståelig

Kaltenborn er kritisk til at kommuner som Bergen og Oslo har avprivatisert flere av velferdstjenestene og gått tilbake til kommunal drift.

– Private institusjoner leverer gjennomgående god kvalitet år etter år, slik at både brukere og pårørende er svært fornøyde. Da er det nesten uforståelig at kommuner tar disse tjenestene tilbake og rekommunaliserer av ideologiske årsaker, sier Kaltenborn.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel

AUSTEVOLL-FAN: – Uforståelig at kommuner går tilbake til kommunale velferdstjenester når brukerne er svært fornøyde med private, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Økt skepsis blant folk

Men NHO får ikke full støtte i sin egen undersøkelse av nordmenns holdninger til konkurranseutsetting. Sammenlignet med i fjor er det i år flere som er skeptiske til at private selskaper tjener penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige.

Andelen negative har økt fra 44 prosent i fjor til 47 prosent i år. Andelen positive har gått ned fra 55 til 49 prosent.

54 prosent mener konkurranse mellom offentlige og private gir bedre velferdstjenester – en nedgang fra 59 prosent i fjor.

Selv om nordmenn har blitt mindre enige i privatisering av velferdstjenester, velger NHO å tolke resultatene positivt.

– Et flertall av nordmenn er for å konkurranseutsette helse- og velferdstjenester for å få best mulig kvalitet, sier Kaltenborn.

Ifølge undersøkelsen sier 75 prosent at de ønsker selv å kunne velge hvem som gir dem hjemmehjelp.

SV: – Mange skrekkeksempler

Helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV er kritisk til NHOs undersøkelse.

– NHO undersøkelse har veldig rare og ledende spørsmål. Og selv da er det like mange som vil stoppe profitten. Tidligere undersøkelser har jo vist massivt flertall i folket for profittfri velferd.

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

SKEPTISK: Helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV mener nordmenn flest ønsker profittfri velferd.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

Han trekker frem det han kaller skrekkeksempler.

– Vi så Åge som døde med levende larver i såret sitt på et Norlandia-sykehjem. Vi har hatt Adecco-skandalen. Og nå har privatisering og konkurranseutsetting gitt full krise i Luftambulansetilbudet i Nord-Norge.

Han viser til en rapport den borgerlige regjeringen bestilte.

– Rapporten viser at private, kommersielle barnehager har færre ansatte på jobb. De er dårligere fordi pengene heller går til profitt enn til kvalitet. Situasjonen er nok den samme i helse- og omsorgssektoren, mener han.