Nesten 4000 tatt for råkjøring i politiets storkontroll-uke

Tok 23 prosent flere i årets trafikkpoliti-offensiv enn i fjor. – Vi vil skape bekymring hos bilistene, sier UP-sjefen.

UP-kontroll på riksvei 116 Onsøy i Fredrikstad

MILLIONER I BØTER: Trafikkpoliti i hele Europa hadde storoffensiv mot råkjøring i uke 14. Her fra en tidligere fartskontroll i Fredrikstad.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Politiet gikk bredt ut med advarsler både i pressen og sosiale medier foran forrige ukes storaksjon, som var et samarbeid med politi over hele Europa for å få ned farten.

Likevel ble så mange som 3809 bilførere tatt for fartsovertredelser i løpet av uken bare her i Norge.

For 151 av dem var forholdet så alvorlig at politiet beslagla førerkortet på stedet.

– Dobbelt så mange som normalt

– Det er godt over dobbelt så mange som politiet tar i en «normaluke», men samtidig ikke uventet. Jo flere vi kontrollerer, jo flere overtredelser får vi. Derfor blir det slike utslag i en slik storkontroll, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen.

Totalen utgjør en økning på 23 prosent i forhold til tilsvarende aksjonsuke i fjor.

– Det skyldes at kontrollkapasiteten er økt noe. Vi hadde flere måleinstrumenter i sving denne gangen, sier Karlsen.

Fartsovertredelser per UP-distrikt og politidistrikt

UP-distrikt/politidistrikt

Antall saker

UP Øst

880

UP Sør

916

UP Vest

719

UP Midt

434

UP Nord

544

Øst politidistrikt

12

Innlandet politidistrikt

17

Sør-Øst politidistrikt

42

Sør-Vest politidistrikt

9

Vest politidistrikt

73

Møre og Romsdal politidistrikt

55

Trøndelag politidistrikt

7

Nordland politidistrikt

25

Troms politidistrikt

4

1200 tatt i 24 timers speedmaraton

Onsdag i forrige uke hadde trafikkpolitiet over hele Europa en 24 timers speedmaraton, hvor de farligste fartssynderne skulle tas.

1215 av de nær fire tusen ble tatt denne dagen . 56 av dem mistet førerkortet.

– Flere av dem som kjørte for fort og ble tatt, fortalte at de hadde lest om storkontrollen. Mange hørte på NRK radio idet de ble stoppet, sa UP-sjefen i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, til NRK etter 24-timersøkten.

UP-sjef Runar Karlsen

VIL HA NED FARTEN: UP-sjef Runar Karlsen håper kontrollene i forrige uke får flere til å frykte fartskontroll.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Kan spare flere titalls menneskeliv

Slik tall gir uttelling i statskassen. Dersom de som ble tatt i forrige uke i snitt betaler den nest laveste satsen for fartsovertredelse, 2100 kr, utgjør det nesten åtte millioner kroner.

Men UP-sjefen understreker at det ikke er noe mål for politiet å skrive ut flest mulig bøter.

– Poenget med dette er å skape en bekymring for å bli tatt dersom man tar sjansen på å kjøre for fort. Vi vet at over 40 prosent av all trafikk går over fartsgrensene. Samtidig er høy fart det som forårsaker flest dødsulykker år etter år, sier Karlsen.

Han mener det vil spare flere titalls menneskeliv hvert eneste år om andelen bilførere som følger fartsgrensen kom opp i 70 prosent.

– Nå er uken med storkontroller over. Betyr det at bilistene kan senke skuldrene litt?

– Mitt råd er å alltid tenke at det kan være fartskontroll rundt neste sving. Da kan man slappe av og kjører både lovlig og sikrere, sier Karlsen.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon