Nattestenger to E39-tunneler i to uker

Vegvesenet har ingen omkjøringsveier å tilby tungtrafikken når de stenger hovedveien nord for Bergen.

Bjørsviktunnelen tunneloppgraderinger

HELT STENGT: Det er ingen omkjøringsveier når Bjørsviktunnelen og Mundalsbergtunnelen på E39 i Lindås blir nattestengt i to uker fra søndag. Arbeidet i tunnelene er del av et større Statens vegvesen-prosjekt.

Foto: NRK (arkiv) / Statens vegvesen

Fra natt til mandag og i to uker fremover blir Mundalsberg- og Bjørsviktunnelen på E39 i Lindås helt stengt fra midnatt til klokken 05.30. Stengingen gjelder alle dager unntatt natt til søndag.

Prosjektleiar Sverre Måge

Assisterende prosjektleder Sverre Måge i Statens vegvesen.

Foto: Ole Kristian Åset / Statens vegvesen

Årsaken er at det skal sprenges og utføres betongarbeid i forbindelse med planlagt oppgradering av tunnelen for å tilfredsstille EU-direktivet.

De to tunnelene har allerede vært stengt i vår og tidligere i sommer, og det kommer flere perioder med stenging for å få dem ferdigstilt.

– Nå er det oppgradering av nødutstyr som står på planen. Nødskap og ventilasjonsanlegg skal skiftes ut, og berget blir sikret mot vanninntrenging, for det er jo en del lekkasjer i disse tunneler. Vi begynte i vår, og skal være ferdig våren 2017, sier assisterende prosjektleder Sverre Måge i Statens vegvesen.

Laster kart, vennligst vent...

STENGT: Disse to tunnelene på E39 i Lindås stenges fra natt til mandag.

Ingen omkjøringsveier

Arbeidet i de to tunnelene inngår i et større Statens vegvesen-prosjekt der en rekke tunneler på vestlandskysten skal oppgraderes for å møte nye krav.

Statens vegvesen region vest jobber seg sakte, men sikkert oppover E39 fra Bergen, og når arbeidet i de to Lindås-tunnelene er ferdig, står andre tunneler for tur.

Tunneloppgraderinger på Vestlandet

OPPGRADERING: En rekke tunneler på Vestlandet skal oppgraderes for å møte nye krav.

Foto: Statens vegvesen

Stengningene betyr at bilister og tungtrafikk må legge turen til og fra Bergen nordover på andre tider enn natten. Det finnes nemlig ingen omkjøringsveier Statens vegvesen vil anbefale.

– Det er en omkjøring på fylkesvei 57, men den er veldig lang med smale veier. Lokaltrafikken vet nok om denne veien, men vi vil ikke annonsere det, for det blir kaos med tungtrafikk der, sier den assisterende prosjektlederen.

Stenger også i Rogaland og Sogn og Fjordane

Målet med oppgraderingene er å få mest mulig lik standard på norske tunneler, med tanke på kravene samfunnet setter til regularitet og sikkerhet, ifølge Vegvesenet.

Søndag kveld starter de også opp igjen arbeidet et annet sted på E39, i Byfjordtunnelen i Rogaland. Der er det kolonnekjøring med avganger hver time gjennom natten.

Også i Sogn og Fjordane skal arbeidet i gang nå, og fire tunneler på E16 blir stengt.

Følg med på veistengningene hos Statens vegvesen, eller hold deg oppdatert med NRK Trafikk.