Vil bruke én milliard mer på tunnelsikkerhet

Samferdselsministeren foreslår å øke summen til tunnelsikring fra 1,4 milliarder i år til 2,5 milliarder neste år. – Tunnelbrannene har gitt oss en påminnelse, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Tunnelbrannene har vært en påminnelse om at tunnelene ikke er godt nok sikret, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Mannskaper fra Bergen brannvesen øvde i dag på tunnelbrann i Knappetunnelen.

– EN PÅMINNELSE: – Tunnelbrannene har vært en påminnelse om at tunnelene ikke er godt nok sikret, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Mannskaper fra Bergen brannvesen øvde i dag på tunnelbrann i Knappetunnelen. Foto/redigering: Dag Harald Kvammen Andersen

I forbindelse med en planlagt brannøvelse i Knappetunnelen i Bergen vest fredag formiddag, varslet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han innstiller på en kraftig økning i bevilgningene til tunnelsikring på norske riksveier neste år.

Budsjettlekkasjen viser en foreslått totalpott på 2,51 milliarder kroner. Av disse går:

  • 1,72 milliarder til fornying.
  • 700 millioner til vedlikehold.
  • 90 millioner til mindre utbedringer.

Økningen er totalt på 1,1 milliarder fra budsjettet for 2015.

– Arbeid med tunnelsikkerhet er svært viktig. I budsjettet for 2016 vil vi nok en gang øke kraftig, slik at det vil bli brukt totalt 2,5 milliarder på oppgradering og sikring av tunnelene. For bare tre år siden var budsjettet på rundt en halv milliard, så det er altså en femdobling på få år, sier Solvik-Olsen til NRK.

Vi gjør et kraftig innhogg for å redusere etterslepet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Sverre Ottesen, Tom-Christer Nilsen, Ketil Solvik-Olsen og Gustav Bahus

KOM MED BUDSJETTLEKKASJE I VALGKAMPEN: Fra høyre fylkestingspolitiker i Hordaland Gustav Bahus (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen (H), sammen med Sverre Ottesen fra Statens vegvesen utenfor Knappetunnelen i Bergen.

Foto: Frp

– Tunnelene er ikke godt nok sikret

De siste årene har det vært flere branner i norske tunneler. Gudvangatunnelen har vært rammet to ganger de siste to årene, og Solvik-Olsen sier brannene er en viktig motivasjon for å satse på økt sikkerhet.

LES OGSÅ: – Folk ringte sine nærmeste og tok farvel, og noen måtte forlate barna sine i røyken

– Vi har dessverre sett en del tunnelbranner, og noen av dem har vært alvorlige. Det har vært en påminnelse om at tunnelene ikke er godt nok sikret. En er mye mer sårbar i en tunnel. Det er ikke så mange steder du kan gå, og da er det viktig at folk får best mulig hjelp til å komme seg trygt ut, sier han.

Bussbrann i Gudvangatunnelen

BUSSBRANN: Denne svenske turistbussen tok fyr i Gudvangatunnelen i sommer.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

Samferdselsministeren sier pengene skal gå til alt fra nytt dekke og betongvegger til mer avansert sikkerhetsutstyr.

– Det handler om overvåkingsutstyr, å få stengt tunnelene, om markeringssignaler som gir mer informasjon. Vi jobber også for å få brannvesenet og vegvesenet til å bli enda bedre til å samarbeide om øvingsfasiliteter, og bli kjent med tunnelene som finnes.

Må først få budsjettet gjennom

Samferdselsministeren legger ikke skjul på at vegvesenet må prioritere hardt de kommende årene, selv om budsjettet økes.

– Hvis vi opprettholder dette nivået i årene fremover, så vil vi komme gjennom og få gjort noe med alle tunnelene vi har. Det tar noen år, men det handler også om å få rasjonell gjennomføring, og på det har vegvesenet kommet med gode råd til oss, sier han.

Gudvangatunnelen

VOGNTOG I BRANN: Dette vogntoget tok fyr i Gudvangatunnelen i 2013.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

– Forfallet og vedlikeholdsetterslepet på veier generelt, og tunneler spesielt, har vært veldig stort, og vokst år for år. Vi klarte nå å snu denne trenden i budsjettet for inneværende år, og neste år gjør vi et kraftig innhogg for å redusere etterslepet, sier Solvik-Olsen.

For å få vedtatt budsjettet, er samferdselsministeren imidlertid avhengig av samarbeidspartiene Venstre og KrF. I fjor førte budsjettforhandlingene til et kutt på 245 millioner kroner fra det som opprinnelig var foreslått.

LES MER: Tunnelsikring skapar strid på Stortinget