Alle alternativene dyrere enn antatt

Høyres forslag for Bybanen til Åsane vil koste over 11 milliarder kroner, viser fersk rapport. – Dette utelukker langt på vei de dyreste tunnelløsningene, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Bybanen i Bergen - minutt for minutt

BLIR DYRERE: Terramar og COWIs rapport viser at det trolig vil koste mer enn åtte milliarder å bygge Bybanen fra Bergen til Åsane, uansett alternativ.

Foto: Rune Jenssen / NRK

Hordaland fylkeskommune la tirsdag frem en rapport over kostadene for å legge Bybanen til Åsane.

Konklusjonen i rapporten, som er utarbeidet av eksterne konsulenter, er at tunnelalternativene i Christies gate og Peter Motzfeldts gate vil koste henholdsvis 9,2 og 8,3 milliarder kroner, men disse forslagene er det i realiteten ingen som har gått inn for.

Den billigste dagløsningen som innebærer at Bybanen går over Bryggen vil koste 7,8 milliarder kroner. Det er dette forslaget fylkesutvalget har gått inn for.

Forslaget fra Høyres bystyregruppe kommer på 11,1 milliarder.

Det er forslaget om å forlenge Fløyfjellstunnelen som får kostnadene til å skyte i været.

Noen reagerer kanskje på at dette er store tall.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal

Etter stor uenighet om traseen internt i byrådet og bystyret har både kommunen og fylkeskommunen bestilt nye rapporter om fordelene og ulempene med å la Bybanen gå over Bryggen eller i tunnel gjennom Bergen sentrum.

Tunnelforkjemperne har ment at byrådet og kommunens fagfolk har vridd informasjonen i positiv retning for alternativet over Bryggen, men har samtidig ikke klart å enes om et felles tunnelalternativ.

For lite til byggherre

Jan Rune Baugstø

LA FREM RAPPORT: Jan Rune Baugstø i Terramar.

Foto: Sølve Rydland / NRK

En annen hake ved tunnelløsningene er at de er dyrere, noe som spesielt har blitt en utfordring etter at samferdselsministeren og stortingspolitikere har varslet kutt i støtten dersom Bergen velger en dyrere løsning enn staten mener er nødvendig.

– Vi har gått gjennom alle kalkyler og sett om vi er enige i dem, sier Jan Rune Baugstø i konsulentselskapet Terramar, som sammen med COWI har gått gjennom tallene på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune.

På en pressekonferanse i Bergen i formiddag avslørte han at konsulentene mener kommunens fagetat og selskapet Norconsult generelt har operert med for lave tall for hva Bybanen vil koste.

For alle alternativer er det nemlig regnet inn for lave kostnader til byggherre, ifølge Baugstø.

Alle alternativer dyrere

Og det er spesielt tunnelalternativene som nå viser seg å bli dyrere enn antatt, ifølge konsulentene. Både tunnelløsningen i Chrisites gate, som de fleste politiere nå har gått vekk fra, og i Peter Motzfeldts gate, blir dyrere.

Konklusjonen til COWI og Terramar er at alle alternativene blir dyrere enn først antatt.

Baugstø mener det ikke er overraskende.

– Det er ikke dramatisk. At en kvalitetssikring medfører kostnadsøkning er ikke sensasjonelt, sier Baugstø.

– Større usikkerhet

Tunnelalternativet i Peter Motzfeldts gate, mellom Sparebanken Vest og rådhuset ved Lille Lungegårdsvann, er i tillegg blant alternativene som er forbundet med størst økonomisk usikkerhet, ifølge konsulentene.

– Usikkerheten er opplagt større enn det det er tatt høyde for i rapportene, sier Baugstø.

Rune Haugsdal

KAN REDUSERES: Fylkesrådmann Rune Haugsdal mener det er mulig å få kostnadene ned.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Analysene viser at det er ti prosents sjanse for at det dyreste dagalternativet kan komme opp i 11,1 milliarder kroner, mens det dyreste tunnelalternativet kan koste 14,6 milliarder kroner.

Kostnaden har tidligere vært beregnet til rundt 6 milliarder kroner.

– Men i en tidlig fase som dere er nå, har dere en betydelig mulighet til å redusere kostnadene, sier Baugstø til de fremmøte fylkes- og kommunepolitkerne på pressekonferansen.

– Kan reduseres

– Vi har gjort en grundig jobb for å få frem kostnadsbildet så objektiv som mulig, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Han er enig med konsulentene i at kostnadene kan reduseres.

– Noen reagerer kanskje på at dette er store tall, men det er jo nettopp muligheten til å redusere usikkerheten ved de ulike alternativene som kan få disse ned i prosessen fremover, sier han.

– Dette utelukker de dyreste tunnelløsningene

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) mener de ferske tallene taler for en parkering av tunnelalternativene.

Det er grenser for hvor høye kostnader vi kan tåle hvis vi skal bygge Bybanen videre mot vest også.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF)

– De tallene vi nå får på bordet utelukker langt på vei de dyreste tunnelløsningene. Det er grenser for hvor høye kostnader vi kan tåle hvis vi skal bygge Bybanen videre mot vest også, sier Rygg.

Aps gruppeleder Harald Schjelderup er av en annen oppfatning.

– Disse tallene endrer i utgangspunktet ikke vår oppfatning. Vi står fast på at vi ikke vil legge Bybanen over Bryggen. På den annen side stiller disse tallene fagavdelingen i kommunens tall i et underlig lys. Vi har to ganger fått langt lavere tall fra Filip Rygg, sier Schjelderup.

– Det er naturlig at en kvalitetssikring i større grad tar hensyn til usikkerheten i prosjektet, kontrer Høyres Dag Skansen, som i likhet med Rygg ønsker å legge Bybanen over Bryggen.