NRK Meny
Normal

Odda kan bli flyttet til Helse Bergen

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen er positiv til at Odda sykehus blir flyttet fra Helse Fonna til Bergen.

Odda sjukehus

Odda sjukehus har blitt offer for stadige kutt i tjenestetilbudet. Nå vil sykehuset ut av Helse Fonna.

Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna

Det har lenge vært kjent at Odda sjukehus heller vil høre til Helse Bergen enn Helse Fonna, på grunn av stadige kutt i tjenestetilbudet. Nylig ble fødetilbudet ved sykehuset redusert .

Nå er helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen positiv til å flytte Odda fra Fonna til Bergen.

Det er Helse Vest som kan ta den endelig avgjørelse, men statsråden vil også følge saken.

– Vi er positive til å se på dette, sier hun til NRK. Så er det jo Helse Vest som må jobbe videre med saken. Men mitt inntrykk er at dette har styrelederen fulgt opp. Så får vi se hvordan det er best for Odda å være organisert. Jeg er ikke avvisende, men jeg ønsker at det skal foregå en skikkelig prossess før vi tar en endelig beslutning.

LES OGSÅ: Svært skuffet over egen regjering

Dialog på gang

Odda-Ordførar Gard Folkvord mener Helse Fonna har bygget ned sykehuset i kommunen i lang tid, og ønsker seg over til Bergen.

Det er Helse Vest som avgjør slike spørsmål, og styreleder Oddvard Nilsen er åpen for å endre foretaksgrensene.

– Vi er villige til å vurdere det i forbindelse med samhandlingsreformen, sier styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen.

Sammen med administrerende direktør, Herlof Nilssen drar han til Hardanger i midten av mai for å ha et møte med kommunene der flytting er tema.

LES OGSÅ: – Dette er to skritt tilbake

– Best mulig tilbud for pasientene

Så dette er ikke en sak dere utelukker i Helse Vest?

– Vårt utgangspunkt er at pasientene får et best mulig tilbud - det er jo de vi er til for. Samtidig er det en del ordninger som er knyttet til dette som er viktige å handle inn under, sier styrelederen.

– Men bunntanken er at vi skal være best mulig for pasienten, avslutter Nilsen.

Kommunene Gulen, Stord og Eidfjord vurderer også om de vil søke seg over til Helse Bergen.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås