Høie slaktes av Sp tross snuoperasjon om akuttkirurgi: – Dette er nærmest lureri

Den samlede beredskapen ved Odda sjukehus skal holdes på dagens nivå, lover helseministeren i et nytt brev. Ap jubler, mens Sp raser over det de mener blir en svekkelse av sykehuset.

Ansatte Odda sjukehus

PROTESTERTE: 1. mai-toget i Odda hadde i år et sterkt innslag av ansatte ved lokalsykehuset, som protesterte mot nedlegging av akuttkirurgien.

Foto: Tale Hauso / NRK

I et brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mandag, skriver helseminister Bent Høie (H) at han vil sørge for at «[d]en samlede beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag».

Brevet kommer etter en henvendelse fra komiteen, som tirsdag skal behandle sykehusplanen, der akuttkirurgien i Odda er foreslått nedlagt.

Nå mener altså Høie å kunne finne en løsning som gjør at beredskapen skal være like god som i dag.

Grunnet Odda sjukehus sine «spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og risiko for stengte veier», skriver helseministeren at han vil påse at:

  • Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlig syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport.
  • Den samlede kompetansen som finnes på sykehuset, og som er i beredskap, skal selvsagt kunne brukes i akutte alvorlige situasjoner.
  • Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadepoliklinikken, og skal være tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis.

Brevet får Aps Ruth Grung, som er saksordfører for saken i komiteen, og forfattet henvendelsen til helseministeren, til å juble.

– Odda har aldri vært så trygge som nå. Tydeligere enn dette går det ikke an å si det, mener Grung.

Ruth Grung (Ap) i Odda 1. mai

BLE HYLLET: Ruth Grung (Ap) talte under 1. mai-markeringen i Odda, og sa at akuttkirurgien skulle opprettholdes og videreføres. Det mener Sp den ikke blir med planen Ap nå er positive til.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Særdeles fornøyde

På 1. mai i Odda lovet hun tusener av fremmøtte at dagens akuttkirurgi i Odda skulle opprettholdes og videreutvikles. Dermed er det flertall i Stortinget for å stoppe nedlegging, men Grung fortalte NRK at hun ville jobbe for å også få Frp og Høyre med på et felles vedtak.

Nå har hun altså lykkes med det.

– Vi har jobbet intenst med dette i en uke, og er særdeles fornøyde med å også få Høyre og Frp med, sier Grung.

Ap, Høyre, Frp, Venstre og KrF sendte mandag ettermiddag en felles pressemelding til NRK, der de tre førstnevnte partiene uttaler seg svært positivt til Høies brev, mens de to sistnevnte er noe mer avventende til hva dette helt konkret betyr for Odda.

– Et steg i rett retning, men en svekkelse

Andre igjen er hakket mer kritiske. Sps komitemedlem og helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe ble invitert til å være med på pressemeldingen, men takket nei.

Kjersti Toppe

KRITISK: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun mener Aps lovnad om å «opprettholde og videreutvikle akuttkirurgien» ikke står seg, dersom det kommende stortingsvedtaket får samme innhold som Høyre-statsrådens brev.

– Det skal være kirurg tilgjengelig på sykehuset, og det er et steg i rett retning. Men jeg mener dette ikke er godt nok. Dette er ikke å videreføre akuttkirurgien, og jeg mener det ligger en svekkelse av Odda sjukehus i det Høie svarer. Han er lite konkret, og styrer unna begrepet «akuttsykehus med traumefunksjon», som er det vi er opptatte av skal bli videreført i Odda, sier Toppe.

Hun frykter at Høies formulering om at kompetansen skal brukes i alvorlige situasjoner, betyr at pasienter med lettere skader sendes videre til andre sykehus. Dermed får ikke legene i Odda den hyppige praksisen de trenger i akuttkirurgi, og kompetansen svekkes, mener hun.

– Det virker som om en skal ha ansatte som bare skal være «fit for fight» de få gangene det er virkelig om å gjøre. Jeg har ikke noen tro på den modellen, og forstår bare ikke hvorfor en skal lage sykehus på den måten, sier Toppe.

Terje Kollbotn og folkehav i Odda

BRUKTE 1. MAI PÅ SYKEHUS-PROTEST: Årets 1. mai-markering i Odda dreide seg utelukkende om å opprettholde akuttkirurgien ved det som er Norges nest minste sykehus. Her er primus motor for aksjonene, Terje Kollbotn, på talerstolen foran folkemengden.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Jeg er så lei av slike formuleringer

Sps helsepolitiske talsperson reagerer også på formuleringene om at det er «den samlede kompetansen» som skal brukes i akutte alvorlige situasjoner, og at det er «den samlede beredskapen» som skal være på samme nivå som i dag.

– Jeg er så lei av slike formuleringer. Min erfaring er at det nærmest er lureri. Det gir rom for tolkning, og det er det siste en trenger inne i Odda. Dette kan for eksempel bety at Helse Fonna kan sette inn en intensivambulanse, og si at formuleringen om at den samlede beredskapen opprettholdes, er oppfylt gjennom det, mener Toppe.

Sp har sitt eget forslag om å videreføre akuttkirurgien, og Toppe vil fremme dét i tirsdagens komitemøte. Hun sier Sp likevel kan komme til å stemme for fellesforslaget i Stortinget, dersom de mener det er godt nok når det kommer til behandling der 15. mai.

Toppe sier hun håper komiteen utformer et tydelig og konkret forslag til vedtak i Stortinget for akuttkirurgien i Odda.

– Jeg har deltatt i regjeringsforhandlinger om sykehus tidligere, og vet hvor viktig formuleringene er. For eksempel fikk vi vedtatt at det skulle være dagkirurgi ved sykehuset i Nordfjord, og var kjempefornøyde med det, men så endte det opp med å bli et tilbud om behandling for grå stær 20 dager i året. Det var på ingen måte intensjonen vår, men det oppfylte likevel formuleringen i vedtaket, fordi vi ikke hadde vært konkrete nok, minnes Toppe.

1. mai-tog i Odda

STORT ENGASJEMENT: Over tusen personer har flere ganger vært samlet til demonstrasjon mot nedlegging av akuttkirurgien i Odda. Senest her på 1. mai-markeringen, da toget gikk til sykehuset.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Toppe skaper utrygghet i befolkningen

Høies brev inneholder også et punkt om at en skal drive regelmessig trening, slik at personellet i Odda er forberedt på å håndtere akutte situasjoner, noe som skulle kunne motvirke eventuell kompetansesvekkelse som følge av liten realpraksis for kirurgene.

Dette er også blant de positive tingene Ruth Grung (Ap) trekker frem fra Høies nye plan for Odda.

– Det er tre ting som er viktige her, og det er at beredskapen videreføres på dagens nivå, at kirurgene skal være i Odda, og at man skal drive systematisk opplæring. De tre punktene var avgjørende for meg, sier Grung.

Hun mener det ikke er grunn til å frykte at formuleringene Toppe reagerer på gir rom for å svekke beredskapen i Odda.

– Helseministeren har lagt hodet sitt på blokken ved å si at beredskapen skal være på samme nivå som i dag, og må lage en utviklingsplan som ivaretar det, sier Grung.

Ap-politikeren reagerer på det hun omtaler som Kjersti Toppes «negative tirade», og mener Toppe skaper en uro og utrygghet i Oddas befolkning det ikke er grunnlag for.

– Føringene som helsekomiteen har fått fra Høie gir klare rammer for fremtiden til Odda sjukehus som akuttsykehus, med garantier for at beredskapen skal opprettholdes på nåværende nivå, med lokale kirurger og krav til oppbygging av kompetanse for å håndtere akutte tilfeller, sier Grung.