Her ville Osterøy kommune bosette flyktninger

OSTERØY (NRK): Kommunen bygde en beredskapsbolig med vindu kun mot fjellveggen. Nå vil kommunen enten snu eller flytte bygget.

Her ville Osterøy kommune bosette flyktninger

Kommunen ville sette opp en slik bolig på Fossen ved Lonevåg, men der var jorden for dyp til at fundamentet kunne stå skikkelig. I stedet for fant kommunen tomten på Reigstad.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Et nybygg ved Valestrandsfossen på Osterøy har skapt reaksjoner i lokalsamfunnet.

Kommunen har nylig oppført et modulbygg med seks hybler som skal huse blant annet flyktninger, kloss opp mot en fjellvegg. På grunn av plassmangel er vinduene inn mot fjellveggen, og dørene ut i lyset.

– Det ser ut som et lagerbygg. Meningen min er at vi ikke kan bosette verken flyktninger eller andre folk der slik det står. Det er helt uverdig, sier kommunestyrerepresentant Berit Moslett Borge (H) til Bygdanytt, som først omtalte saken.

Hun og Kjersti Vevatne (V) tok opp saken i formannskapet i forrige uke.

– Dette er ikke holdbart. Dette må bli rettet på, sier Vevatne.

Berit Karin Rystad, sektorleder for samfunnsutvikling i Osterøy kommune

– FORTVILET: Vinduene har utsikt direkte inn i fjellveggen. Berit Karin Rystad, sektorleder for samfunnsutvikling i Osterøy kommune, sier at reaksjonene som har kommet er helt på sin plass.

Foto: Kaja Hauge / NRK

– Uheldig

Leilighetene er ment for personer i en akutt bosituasjon, som trenger et midlertidig sted å bo, deriblant flyktninger.

På grunn av utformingen av tomten måtte kommunen søke dispensasjon for en rekke punkter i reguleringsplanen for bygget.

– Vi fikk dispensasjon, men ikke for byggegrensen mot veien. Der mistet vi to og en halv meter, og det er egentlig bakgrunnen for at vi er i denne situasjonen, sier Berit Karin Rystad, sektorleder for samfunnsutvikling i kommunen.

Hvorfor endte dere opp med denne løsningen?

– Vi har hatt for dårlig tid. Det har vært store forventninger og krav fra Nav og de ulike sektorene som trenger boliger. Vi har hatt et stort press på oss for å finne en løsning. Det har gått litt for fort i svingene, sier Rystad.

Etter at kommunepolitikerne ble kjent med saken, har det blitt klart at bygningen ikke vil bli tatt i bruk slik den står i dag.

– Dette er en uheldig sak, men som heldigvis ikke kom så langt at de flyttet inn. Det vil bli en annen løsning, sier ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF).

Jarle Skeidsvoll, ordførar i Osterøy (KrF)

KRITISK: Ordfører i Osterøy kommune, Jarle Skeidsvoll (KrF) er kritisk til utformingen av bygningen. – Noe har gått galt, og dette er ikke en god løsning. Men det er ikke gitt noe løyve til å ta dette i bruk, og det blir selvfølgelig tatt tak i.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vurderer å snu bygget

Ifølge Skeidsvoll har Osterøy i lengre tid hatt behov for en beredskapsbolig som kan brukes dersom det oppstår et akutt behov for å bosette noen.

– Hvilke alternativer ser du for boligen?

– Det er rådmannens ansvar, men kommunen kan søke om dispensasjon om å få flyttet bygget eller snu det for at vinduene kan komme ut. En kan også redusere antall hybler og få mer rom, sier Skeidsvoll.

For Rystad er det heller ikke aktuelt at mennesker kan flytte inn i boligene.

– Jeg er fortvilet. Slik det ser ut nå, er det ikke noe vi kan tilby, selv som en midlertidig bolig. Reaksjonene som har kommet er helt på sin plass. Her har vi gjort en feil, og det er vi nødt til å rette opp i.