NRK Meny
Normal

Frp: – Høyre bryter avtalen

Frp beskylder Høyre for avtalebrudd og ser på køprisingen som en ekstrabeskatning for Bergens befolkning. – Men vi har ikke vurdert å trekke oss fra byrådssamarbeidet, sier Tor Woldseth (Frp).

Tor Woldseth

IKKE FORNØYD: – Vi forholder oss til og står ved avtalen. Høyre bryter avtalen, eller avviker fra avtalen. Er det noen som tar dissens, så er det Høyre, sier Tor Woldseth.

Foto: Anders Ekanger / NRK

I dag ble det klart at byrådet går inn for køprising, som innebærer at du må betale inntil 45 kroner per bompassering i rushtiden.

– Hvordan tar du det at Høyre bryter platformen som dere har undertegnet?

– Det er jo litt trist at de gjør det, men også forståelig ut fra prosessen som har foregått. Flertallet i bystyret forlanger å få en sak, og da har man valgt å legge frem saken slik de har gjort nå. Det finnes selvsagt alternative måter å gjøre det på, men de har valgt denne metoden, sier Tor Woldseth til NRK Hordaland.

– Hvem er det som tar dissens i denne saken?

– Vi forholder oss til og står ved avtalen. Høyre bryter avtalen, eller avviker fra avtalen. Er det noen som tar dissens, så er det Høyre. På kammerset har det sikkert vært sagt mye, men det kan jeg ikke referere her, sier Woldseth.

Nytt Frp-nederlag

– Hvordan kan dere sitte i et byråd som først gjeninnfører eiendomsskatten og så innfører køprising?

– Vi er i utgangspunktet det eneste partiet som har tatt vekk eiendomsskatt, det er jo bakteppet for dette. Vi har vist at vi klarer å gjøre det vi sier. Men vi må også innfinne oss med realitetene i verden når vi ikke har pengestrømmen som skal til for å få på plass alt som har med vedlikehold å gjøre, spesielt for skolebygg. Så er det å håpe at vi kan ta vekk igjen eiendomsskatten.

– Hvorfor er Frp i mot at det skal bli dyrere å kjøre i rushtrafikken enn ellers i døgnet?

– Bompengene, slik de er lagt opp i dag, en finansieringsordning for bergensprogammet med Ringvei vest og bybane. Nå er dette også brukt til en rushtidsavgift, eller køavgift. Nordfra er situasjonen spesiell, for vi har lite kø. Avgiften slår skjevt ut for barnefamilier og de med dårlig råd som må kjøre mye frem og tilbake. Det blir også vanskelig for folk som skal kjøre kollektivt å finne et sted å sette fra seg bilen, noe fylket har ansvar for. De har, etter hva vi oppfatter, verken penger eller ressurser til å imøtekomme dette.

Ekstrabeskatning–

– Summen av dyrere biltrafikk i rushtiden og høyere kollektivpriser, hvordan treffer det et Frp-hjerte?

– Dette er en direkte ekstrabeskatning for folk som bruker bilen enkelte tider på døgnet.

– Har Frp vurdert å trekke seg fra byrådssamarbeidet?

– Nei, det har vi ikke. Dette er en sak som bystyret påla byrådet å gjøre, og det må man regne med kan skje i et mindretallsbyråd, sier Tor Woldseth.

Siste video

Annika Beinnes synger Solveigs sang i båten "Babben"