NRK Meny
Normal

Nye fengselsplassar skal minske køane

41 nye fengselsplassar skal opprettast i Noreg, blir det slått fast i årets statsbudsjett. – Det vil gjere soningskøane kortare, seier stortingsrepresentant for Høgre, Peter Christian Frølich.

Bergen fengsel

NYE FENGSELSPLASSAR: 41 nye fengselsplassar skal opprettast i Noreg, og av desse skal åtte plassar bli oppretta i Bergen. Dette blir slått fast i årets statsbudsjett.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Eg trur at dette blir veldig velkome, og me veit òg at det er stor mangel på glattcelle-kapasitet, og dette vil kunne hjelpe på den situasjonen òg, seier Frølich.

Fengselsplassane skal byggast i fengsel som alt eksisterer i dag, og Peter Christian Frølich seier desse vil vere på plass ganske raskt.

– Det er som eit ledd i ei rekke hastetiltak som regjeringa føreslår for å få fleire fengselsplassar, seier Frølich.

Regjeringa føreslår å etablere nye lukka fengselsplassar i Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø. I tillegg blir det føreslått ein ny ungdomseining på Austlandet for å betre barn og unge sine forhold under frihetsberøvelse.

Åtte plassar i Hordaland

Det har tidlegare vore forslag om å sende fangar til Nederland for å minske køane.

– Me treng både nye fengselsplassar, både her i landet, og i Hordaland, men det er òg viktig at me får på plass avtalar med Nederland slik at me kan byrje å sende fangar til soning der nede, seier Frølich.

Av dei 41 soningsplassane som skal opprettast i Noreg, får Bergen åtte nye plassar.

– Det høyrest kanskje ikkje så mykje ut, slik umiddelbart, men det betyr veldig mykje. Mange av dei som sonar har jo relativt korte dommar, så alle monnar drar, seier Frølich.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik