NRK Meny
Normal

D-dag for Nathan og 540 asylbarn

I dag kommer høyesterettsdommen som kan avgjøre fremtiden til over 400 asylbarn. – En dom i barnas favør vil være årets fineste julegave, sier Aina Heldal Bøe, støttespiller for syv år gamle Nathan Eshete fra Bergen.

Demonstrasjon for Nathan

STORT ENGASJEMENT: Nathans historie har berørt mange. Også en rekke fremtredende politikere har engasjert seg i saken.

19 dommere har vært samlet i fem dager for å ta stilling til to prinsippielt viktige asylsaker hvor barn er involvert.

Deres beslutning vil klargjøre vilkårene for oppholdstillatelse for barn, hvordan man rettslig skal kunne prøve barnas beste og i hvor stor grad domstolene skal gå inn i forvaltningens skjønnsvurdering.

Ifølge UDIs tall bor det i dag 540 barn på norske asylmottak som har vært i Norge i mer enn tre år. 26 av barna har vært her i over sju år.

LES OGSÅ: Ordførar i retten i utvisingssak

– Får ikke endelig svar i dag

I Arna i Bergen sitter en liten etiopisk bergenser og håper at å ha levd alle sine leveår i Norge er nok til å kunne kalle seg norsk.

– Jeg tror og håper det skal gå bra. Vi får ingen svar i dag, men dommen i dag vil legge ganske klare føringer for hvordan slike saker skal bli behandlet videre, sier Aina Heldal Bøe, jurist og Nathans nærmeste nabo.

Syvåringens familie har saksøkt Staten ved Utlendingsnemnda i et håp om å få bli værende i Norge. Nathans foreldre kom til Norge fra Etiopia før Nathan født. De har fått avslag på sin søknad om asyl i Norge, noe som betyr at også syvåringen – som er født og oppvokst i Bergen – må ut av landet.

Frykter drap og tortur i Etiopia

Bakgrunnen for utsendelsen er Norges returavtale med Etiopia. Nathans foreldre mener det vil være farlig for familien å returnere til landet.

– Det er ikke mulig for oss å returnere. Jeg kan bli drept, fengslet eller torturert om jeg kommer tilbake, sa Nathans pappa, Asfaw Eshete, tidligere i år.

Aina Heldal Bøe var selv tilstede i Høyestett på sakens to første dager og hørte innlegg fra begge barnas advokater, samt regjeringsadvokaten.

– Det er et vanskelig tema med mange hensyn å ta. Det er gode argumenter på begge sider. Men jeg mener at barnas rettigheter må ivaretas. Når det er gått så lang tid som i disse sakene, er barna de viktigste, sier Bøe.

Håper å unngå rettssak

Nathans familie har saksøkt staten og Utlendingsnemnda for å få bli i Norge. Aina Heldal Bøe håper og tror at rettssaken, som er berammet til februar, blir unødvendig.

– Hvis en plenumssak i Høyesterett går i barnas favør, tror jeg ikke Utlendingsnemnda har noe å stille opp med 19. februar, sier hun.

Familien og støttespillerne prøver i størst mulig grad å skjerme syvåringen selv, som prøver å leve et tilnærmet normalt liv oppe i den spesielle situasjonen.

– Nathan vet hva som skjer, men han blir godt skjermet. Det han vet, er at veldig mange jobber for at han skal få bli i landet, sier Bøe.