Bruker flyfoto for å finne ulovlige søppelplasser

ASKØY (NRK): Renovasjonsselskap med helt nye metode for å avdekke søppelhauger, bilvrak og andre ulovligheter.

BIR leter etter bilvrak og søppel i naturen

DAGENS MÅL: Inne i den røde ringen står det som Bir tror er et bilvrak.

Foto: Flyfoto / Kartverket/seeiendom.no

– Vi kan oppdage større gjenstander, bilvrak og mer omfattende forsøpling på denne måten.

Det sier Zbigniew «Sbigo» Nieznalski som arbeider i renovasjonsselskapet BIR, og er ekspert på å finne skrot. Bruk av flyfoto er en ny måte å gjøre det på.

NRK er med når han er på befaring for å finne en rød bil han har sett fra luften på et foto over Askøy. Sannsynligvis dreier det seg om et bilvrak.

Nieznalski taster inn kartdataene på GPS-en og arbeidet er i gang.

– Vi kommer over alt mulig gjennom arbeidet vårt: Ødelagte biler, møbler og hvitevarer. Noe av dette kan være forurensende og til skade for naturen og miljøet.

Stort område

Askøy er en av sju kommuner i Hordaland som Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (Bir) kontrollerer. Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, og Vaksdal er de andre kommunene.

Vanligvis er det kommunene selv som har ansvaret for dette arbeidet. Derfor er dette prosjektet unikt.

Prosjektet har så langt pågått i tre år. Det å benytte seg av bilder tatt fra luften er trolig enestående i Norge.

Totalt 266 ulovlige steder med avfall og skrot er allerede funnet. 184 av sakene er løst, og de andre vil bli løst mener renovasjonsselskapet.

– Dette er et prosjekt for å heve standarden i kommunene med hensyn til forurensing og forsøpling. Vi ønsker fine og reine kommuner i BIR sitt område, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal.

Zbigniew «Sbigo» Nieznalski

LETING MED SUKSESS: Zbigniew «Sbigo» Nieznalski ved siden av den røde bilen på Askøy.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Enestående i Norge

I Bir er man godt fornøyd med resultatene.

– Ofte holder det å kontakte folk å fortelle hva vi har funnet. Da blir det som oftest ryddet uten at vi trenger å gjøre noe mer, sier Skudal.

Samtidig er det en stor fordel at BIR gjør dette arbeidet og ikke den enkelte kommune selv.

– Vi er jo en ekstern, objektiv og nøytral part. Vi har ingen relasjoner til noen i det som ofte er relativt små kommuner og tettsteder.

Tina Skudal

GODT FORNØYD: kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Fant den røde bilen

NRK og Zbigniew «Sbigo» Nieznalski er fremme ved stedet på Askøy der den røde bilen skal være.

Etter å ha parkert går turen ned en liten bakke. Bak noe busker finner han en rød Ford, uten dekk og med knuste ruter. Det dreier seg rett og slett om et vrak.

– Her er et chassisnummer som gjør at vi kan finne frem til eieren. Vi kommer nå til å sende et varsel om befaring slik at vi kan treffes. Da vil han eller hun bli pålagt å fjerne bilen, sier Nieznalski.

– Om et par måneder tror jeg den er vekke.