NRK Meny
Normal

Åpner for import av frukttrær

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil tillate import av frukttrær. Det avslørte hun da hun besøkte fruktbønder i Hardanger i dag.

Sylvi Listhaug

BESØKTE FRUKTBYGDEN ULVIK I DAG: Landbruksminister Sylvi Listhaug mener import av frukttrær vil gi fruktbøndene høyere inntekter.

Foto: Landbruksdepartementet

Statsråden mener import av frukttrær vil øke produksjonen og gi bonden høyere inntekt.

Det er i dag underdekning av norsk frukt i sesongen. Derfor ønsker Listhaug å legge til rette for økt norsk fruktproduksjon og bidra til at norske fruktprodusenter kan utnytte det vekst- og inntektspotensial som ligger i økte markedsandeler i fruktmarkedet.

– Jeg vil derfor åpne for en permanent ordning som gir fruktprodusentene mulighet for kontrollert import av eple- og pæretrær basert på EUs strengeste regler. Dette vil utvide den norske produsentsesongen og også gi forbrukerne et bedre tilbud, sier Listhaug

Bedre økonomi

Det ligger et stort økonomisk potensial i økt norsk fruktproduksjon, men norske fruktdyrkere er da avhengig av tilgang til tilstrekkelig plantemateriale av god kvalitet og kunne ta i bruk moderne utplanting. I dag produseres det lite produksjonsklare trær for utplanting i fruktfelt i Norge. Dette skyldes i stor grad norske dyrkningsforhold.

– Import av slike trær fra Europa vil derfor gi norske fruktbønder mulighet til raskere fornying og produksjonsøkning i sine fruktfelt, sier Sylvi Listhaug.

Moderne tettplanting av produksjonsklare trær vil i henhold til næringens egne beregninger gi om lag 3000 kilo pr dekar, noe som er om lag det dobbelte av dagens produksjon.

Dette vil kunne gi bonden en økt salgsinntekt på om lag 19.000,- kroner pr dekar i året de første seks årene etter utplanting. Også varehandelen vil ha muligheter for økt inntjening, og de har ambisjoner om å øke førstehåndsverdien av norsk epleproduksjon i størrelsesorden 50 millioner kroner fra 2020.

Økt mangfold

– Den norske forbruker ønsker mer norsk frukt i sesongen. Ved å legge til rette for at bonden kan produsere mer frukt og tilby et større sortsmangfold i en lengre sesong, vil dette gi både økt mangfold og tilgjengelighet av norsk frukt i sesong til både forbruker og industri, sier Listhaug.

I dag er det åpnet for å gi dispensasjon til import av plantemateriale av eple og pære på særskilte vilkår. Denne ordningen ønsker man nå å gjøre permanent gjennom å åpne for kontrollert import basert på EUs strengeste regler. Dette for å ivareta hensynet til plantehelsen og i størst mulig grad begrense nye utbrudd av plantesykdommen pærebrann.

Mattilsynet positiv

Mattilsynet frykter ikke at en oppmykning av importen av frukttrær vil føre til større fare for plantesykdommer.

– Med det kontrollregime som vi har vurderer vi faren for å være lav, sier seksjonsjef Terje Røyneberg. All handel med planter innebærer en risiko, men slik næringen selv vurderer dette så er fordelene større enn farene ved en slik import.

På høring

Mattilsynet vil nå bli bedt om å lage et utkast til endring av plantehelseregelverket som vil bli sendt på høring. Inntil en permanent ordning foreligger, vil dagens midlertidige ordning for import av kjernefruktmateriale opprettholdes.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik