Anmeldt for å ha skjult fangst til 18 millioner – har ventet på rettssak i fem år

NORDNES (NRK): Manglende politiressurser gjør at selv Fiskeridirektoratet lar være å anmelde fiskerikriminalitet som kan ha kritiske konsekvenser for miljøet.

Fiskeanlegg som er anmeldt for ulovligheter

GAMMEL FISK: Det strides ennå om fangst som ble levert i 2009 til Lofoten Viking, ble underrapportert. Bildet er tatt fra kontroll ved bedriften.

Foto: Fiskeridirektoratet

Lass med fisk som får påført høyere vekt fra den blir pakket til den blir sendt ut av landet. Fisker og mottak som enes om å la være å rapportere deler av fangsten. Dette er former for kriminalitet som Fiskeridirektoratet vil forfølge.

Thord Monsen, Fiskeridirektoratet

SAMARBEIDER: Seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet koordinerer arbeidet med å få oversikt over fiskefusksaker under etterforskning.

Foto: Christian Lura / NRK

– Vi ser at det er avvik mellom det som registreres inn på sluttsedlene og hvor mye som eksporteres ut av Norge, sier seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet.

Taper mot annen kriminalitet

Tidligere i år felte Riksrevisjonen en hard dom over Norges kontroll med ulovlig fiske. Omtrent samtidig kom regjeringen med stortingsmeldingen «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken», der de slår fast at urapportert fiske er «[b]lant de største truslene mot utvikling av bærekraftig fiske».

En stor utfordring er politiets manglende ressurser til å etterforske fiskerikriminalitet. Mange saker blir enten henlagt eller blir liggende lenge uten å bli ferdig etterforsket.

Frode Karlsen

BRUTALT: – Det er jo den harde og brutale hverdagen. Vi har knapphet på ressurser, sier Frode Karlsen, avsnittsleder i Vest politidistrikt.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det er ikke alltid like lett å kommunisere hvor viktig det er at vi tar vare på ressursene vi har i havet, opp mot annen kriminalitet som vold, voldtekt, narkotika, sier Monsen.

– Det er jo den harde og brutale hverdagen: Vi har knapphet på ressurser og må prioritere mellom de sakene vi til enhver tid har, sier Frode Karlsen, leder for økonomiavsnittet i Vest politidistrikt.

Les mer: Alvorlige miljøsaker henlegges selv om politiet har alle bevisene

Tatt for skjult fangst til 18 mill.

En av sakene som har tatt svært lang tid, er rettet mot fiskemottaket Lofoten Viking AS på Værøy.

  • 2012: Fiskeridirektoratet anmeldte bedriften for å ha unnlatt å seddelføre fisk for mer enn 18 millioner kroner. Fangsten strakte seg fra 2009 til 2011.
  • 2015: Saken ble henlagt av politiet. Avgjørelsen ble påklaget av Fiskeridirektoratet.
  • 2016: Statsadvokaten omgjorde henleggelsen. I juni samme år fikk anlegget et forelegg på 10 millioner kroner og 1 million kroner i bot.
  • 2017: Bedriften har ikke akseptert straffen. Direktoratet venter på at saken skal etterforskes ferdig og berammes for tingrettsbehandling.

– Det er en stor belastning at denne saken er blitt hengende ved oss så lenge, sier daglig leder Arne Mathisen i Lofoten Viking til NRK.

– Det virker ikke som de gjør noen ting. Saken har hengt i luften år etter år. Det er ikke rett, sier Mathisen, som avviser at bedriften har gjort noe galt.

Hans advokat Dag Steinfeld sier at de var klare til å møte i retten da den ble trukket av påtalemyndigheten i april.

– Vi klaget og ville ha saken gjennomført. Nå tviler jeg på om det blir noen sak. Den har blitt trukket to ganger allerede, og i denne saken finnes det ingen konkrete bevis på juks, sier Steinfeld til NRK.

Unnlater å anmelde

Fiskeridirektoratet medgir at den lange saksbehandlingstiden gjør dem matte.

– I de fleste største sakene går vi jo til politiet. Hvis vi ikke hadde gjort det, ville det vært å undergrave systemet. Men vi har flere reaksjonsformer, som overtredelsesgebyrer og inndragning av tillatelser, og når vi vet at det er manglende ressurser hos politiet, må vi vurdere om det er mer effektivt å reagere på andre måter, sier Monsen.

– Det er viktig at direktoratet og andre fortsetter å anmelde disse sakene. Bare på den måten kan vi synliggjøre omfanget, kontrer Karlsen i Vest politidistrikt.

Kartlegger omfanget

Nå jobber Fiskeridirektoratet sammen med Tolletaten, Skatteetaten, Kystverket, Økokrim, Arbeidstilsynet og Kystvakten med en rapport som skal synliggjøre problemet.

Rapporten skal oversendes både Justisdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet innen kort tid.