– Ubåten skal heves

Ubåten ved Fedje skal heves når sikkerheten er god nok, det sa fiskeri og kystministeren i spørretimen.

U-864 ved Fedje
Foto: Geoconsult/Kystverket

– Ubåtsaken har tatt en ny og dramatisk dreining, sier Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker til NRK.no.

I Stortingets spørretime onsdag svarte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen bekreftende på spørsmål fra Krfs Knut Arild Hareide om hun er enig med statsminister Jens Stoltenberg i at ubåten ved Fedje bør heves, og ikke dekkes til.

Den skal heves når sikkerheten er god nok sa hun.

Stoltenberg kom med sitt oppsiktsvekkende standpunkt under et besøk på Fedje i forrige uke.

Gikk inn for å dekke til

Berg-Hansens bekreftelse fra Stortingets talerstol kommer bare noen dager før transportkomiteen skal avgi sin innstilling om saken.

Forslaget om utsettelse og ytterligere utredning skal behandles av Stortinget mandag.

Det tyske ubåtvraket, som hadde 65 tonn flytende kvikksølv om bord ble senket utenfor Fedje under andre verdenskrig. Tidligere fiskeriminster Helga Pedersen gikk inn for heving av ubåten. Mens den nye fiskeriministeren har tidligere sagt at hun også vil vurdere et tildekkings-alternativ.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen uttalte under høringen i transportkomiteen i april at regjeringen ønsket å utrede både heving og tildekking av vraket.

– Kan ikke vri seg unna

– Nå skal det bli vanskelig å vri seg unna en heving. Utsettelsen fra regjeringen skapte tvil om viljen til å få båten opp. De som arbeider for tildekking går en vanskelig tid i møte, sier lederen av Norsk Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, til NTB.

Ordfører i Fedje Kristin Handeland mener det er viktig for folket på Fedje å få svar på når ubåten skal heves.

– Når statsråden sier at båten skal heves så betyr det veldig mye for oss. Da er det jo avklart at den skal heves og det betyr at vi slipper en ny diskusjon om hva som skal skje. Nå må vi bare få vite når, sier hun.