Bruker timevis i kø: – Noen må stoppe og sove en halvtime hjemmefra

Viktige tunneler mellom øst og vest stenges i timevis om nettene. Det kan skape farlige situasjoner når sjåførene må haste for å rekke fram, mener Norges Lastebileier-Forbund.

Trailarar i kø pga. arbeid i tunnel

KOM FOR SENT: Tungtransportsjåfører risikerer tre timer venting fordi tunneler på E16 stenger før de rekker frem fra Oslo. Her står de i kø i Dalseidtunnelen i Vaksdal natt til mandag.

Foto: Rogne Transport

Flere tunneler på E16 mellom Oslo og Bergen stenges på nattetid for vedlikeholdsarbeid. Tunnelene skal tilfredsstille nye EØS-krav som skal bedre trafikksikkerheten.

Men mens tryggheten blir styrket, kan tunnelstengningene skape farlige situasjoner, mener Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Dersom noe skal fraktes fra Oslo til Bergen, må godset være ferdig klokken 14 for at sjåførene skal rekke fram før tunnelene stenger.

– Nesten uten unntak er ikke godset ferdig før langt utpå ettermiddagen. Vi får knapp tid, sier lastebileier Torgils Rogne, fylkesleder i NLF Hordaland.

– Blir det råkjøring?

– Det kan være noen som peser på lite grann der de har mulighet.

Torgils Rogne

– FIRKANTA: – Vegdirektoratet er stivbeint når de ikke gir oss midlertidig dispensasjon fra hvile- og kjørekravene på grunn av tunnelstengningene, mener fylkesleder Torgils Rogne i lastebileierforbundet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

En halvtime hjemmefra

Dersom de ikke rekker fram før stengingen, kan det gå opptil tre timer før det blir pause i veiarbeidet.

Krav til kjøre- og hviletid gjør at lastebilsjåførene ofte må stoppe og sove rett før de er hjemme, forteller Jan-Ove Halsøy, regionleder i Norges Lastebileier-Forbund.

– Du kan risikere at de kommer til Voss eller Dale og må legge seg i bilen. Sjåførene må stoppe og sove en halvtime hjemmefra, sier han.

Ber om å få jobbe lenger

Forbundet har derfor bedt Vegdirektoratet om at sjåførene kan kjøre og arbeide to timer mer enn de vanlige grensene.

– Vi har søkt om dispensasjon i vintersesongen på E16 og E39. Det vil øke trafikksikkerheten fordi de kan slippe skuldrene ned og kjøre etter vær- og føreforhold, mener Halsøy.

– Vil ikke det også senke sikkerheten dersom sjåførene kjører for lenge?

– Nei, det å strekke arbeidsdagen opptil to timer betyr ingenting for sikkerheten.

Laster kart, vennligst vent...

TIDSFRIST: Sjåførene har dårlig tid til å rekke fram når godset er klart i Oslo sent på ettermiddag og den første tunnelen stenger klokka 20.

Avslag

Men direktoratet avslo dispensasjonssøknaden og har avvist klagen.

– Det må være særlige grunner som har samfunnsmessige konsekvenser for at dispensasjon skal gis. Tunnelstengninger er varslet på forhånd. Det må selskapene planlegge ut ifra og ta høyde for, sier avdelingsdirektør Henning Harsem.

– Selv om godset sjeldent er klar tidlig nok?

– Ja.

– Forbundet beskriver at sjåførene bevisst eller ubevisst trår litt hardere på gassen for å rekke fram før tunnelstengninger.

– Det er en uforsvarlig handling som de må stå til rette for dersom det skulle skape uhell og ulykker, svarer Harsem.

Henning Harsem, avdelingsdirektør tilsyn-og kontroll i Vegdirektoratet

AVSLÅR: – Tunnelstengninger er varslet på forhånd. Det må selskapene ta høyde for, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Vegdirektoratet.

Foto: Astri Husø / NRK

Dispensasjon under Nato-øvelsen

Lastebileierforbundet mener direktoratet er for firkantet og ikke ser alvoret. Forbundet mener også at Vestlandet blir diskriminert og viser til at transportselskaper på Sør- og Østlandet tidligere har fått dispensasjon fra hvile- og kjøretidsbestemmelsene, senest da Nato-øvelsen i høst førte til mange trege militærkolonner langs veiene.

– På Vestlandet har vi ikke omkjøringsmuligheter for de store kjøretøyene. Der blir du stående dersom tunnelene er stengt, sier regionsjef Halsøy.

Vegdirektoratet avviser at de forskjellsbehandler landsdelene.

– Kolonnene under Nato-øvelsen var det ikke mulig for transportørene på samme måte å planlegge ut ifra. Det er den store forskjellen på disse to sakene, svarer Harsem.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon