NRK Meny
Normal

– Det nærmeste en kommer landeveisrøveri

ØYSTESE (NRK): Grunneierne fnyser av kompensasjonen Statnett tilbød. Nå legger Statnett seg flate, og bruker 15–20 millioner kroner på å flytte den omstridte kraftlinjen 100 meter.

Mastetabbe

SJEKKER KARTET: Grunneiere og Statnett er på befaring for å se hvor den korrekte linjen skal gå. Neste sommer starter det omfattende arbeidet med å flytte 1,4 kilometer av traseen 100 meter nordover. Kartet blir studert ekstra grundig denne gangen.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Statnett var onsdag denne uken på befaring i Øystese sammen med lokale grunneiere. NRK kunne nylig fortelle at Statnett har bygget 1,4 kilometer av Sima-Samnanger-linjen på feil sted.

Nå må deler av linjen flyttes 100 meter nordover, en operasjon som vil koste 15–20 millioner kroner. Kanskje enda mer.

Det er vår plikt å sjekke vedtaket og det kartet vi får. Når det er avvik mellom vedtaksteksten og kartet, så burde vi oppdaget det.

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør

– Har lagt om våre rutiner

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett løper ikke fra ansvaret.

– Burde dere oppdaget denne feilen tidligere?

– Svaret på det er ja: Selvfølgelig burde vi oppdaget denne feilen tidligere. Det er vår plikt å sjekke vedtaket og det kartet vi får. Vi har lagt om våre rutiner nå slik at det ikke skjer igjen, sier Vardheim til NRK.

Mastetabbe

STUDERER TRASEEN: (Fra v.) Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim og traseplanlegger Arne Lium i Statnett kikker på dagens kraftlinje sammen med grunneier-ekteparet Aalvik.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt klar beskjed til Statnett om at reglene må følges og at linjen må flyttes uansett kostnad.

– Burde man ikke heller betalt kompensasjon til grunneierne enn å betale millioner for å flytte linjen?

– For å lukke avviket har vi to alternativer: Flytte linjen, eller få en ny konsesjon. Vi har lagt frem begge alternativene for NVE, som har besluttet at vi skal flytte i henhold til den gitte konsesjonen, forklarer Statnett-direktøren.

Mastetabbe

FEILPLASSERT: Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett lener seg mot ett av de to mastepunktene i Øystese som ble plassert feil fordi noen ikke leste kartet nøye nok.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Kostbar flytteprosess

NRK er med under befaringen i fjellheimen noen kilometer nord for Øystese sentrum i Hardanger. Gjennom den storslåtte naturen går nå deler av den 92 kilometer lange kraftlinjen som gir Vestlandet forsyningssikkerhet og en tosidig forbindelseslinje til resten av landet.

Terrenget er bratt, vegetasjonen tett. Små trestikker med farget tupp viser hvor den nye traseen skal bygges neste sommer. Arbeidet vil ta mellom tre og fire måneder, involvere rundt 15 personer og et utall kostbare helikopterløft.

– Det er tre nye master som skal opp, forteller traséplanlegger Arne Lium.

Dette er det nærmeste man kommer landeveisrøveri i norsk målestokk

Gunnar Egil Seljebotn, grunneier

Viktige meter

Fra stikkene og bort til de eksisterende mastene er det bare et lite Andreas Thorkildsen-steinkast. Men for grunneierne utgjør 100 meter en stor forskjell.

– Slik linjen ligger i dag, er verdien på vår felles støl, som vi benytter som fritidseiendom, halvert. Ved at linjen blir trukket lenger nord vil linjen ikke lenger bli synlig fra stølen, forklarer grunneier Gunnar Egil Seljebotn.

Han understreker at han ikke er linjemotstander, men at han og de øvrige grunneierne ikke kunne akseptere feilen når statsselskapet oppførte seg lite smidig. Dermed ble det en rettsrunde som grunneierne vant.

– En har ikke noe å tape når man blir tilkjent 18.000 i erstatning delt på tre grunneiere. Dette er etter mitt syn det nærmeste man kommer landeveisrøveri i norsk målestokk. For 6.000 kroner, da tar man heller en rettssak, sier Seljebotn.

Mastetabbe

BEITELAND: Denne kuen går og beiter rett under kraftlinjen i Øystese. Neste år blir den forstyrret av nytt, omfattende anleggsarbeid i området.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

– Ville ikke forhandle

Når det gjelder de lave satsene for kompensasjon, sier Statnett at de følger norsk lov og erstatningsrett.

– Det er litt løye at ikke Statnett har villet forhandle mer med oss før de gikk til NVE og spurte om tilgivelse. Det er bra de flytter linjen, men det blir mye penger og arbeid, konstaterer Gunnar Egil Seljebotn.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleder: Jan Børge Leirvik