Normal

– Brannvesenet har ikke nok tilsyn

– Manglende tilsyn er en av årsakene til de mange brannene i Bergen sentrum, mener branningeniør. Brannvesenet mener de gjør nok for å sikre utsatte bygg.

Mann hopper fra taket

HOPPET FRA TAKET: Bergen 22. mai 2015: Mannen i trusen nøler litt, så hopper han. Sekunder senere lander han på en søppelcontainer. Karen i trusen heter Cedrik Becker (25) og var beboer i huset. Nå stilles ekspert spørsmålstegn ved branntilsynet i Bergen sentrum.

Foto: Tobias Pran Schmidt

– Det er klart at når vi ser folk står på taket i underbuksa og må hentes ned av brannvesenet, så sier det seg selv at rømningsveiene ikke er gode nok, sier Håkon Winterseth.

Han er branningeniør og leder for brannfaglig fellesorganisasjon. Til daglig jobber Winterseth i det private med brannrådgiving.

Tidleg torsdag morgon blei det slått alarm om storbrann i Bergen sentrum. Tre hus i Kong Oscarsgate ble tatt av flammene, og ble totalskadet i brannen.

Så langt i år har det vært 16 branner i den tette trehusbebyggelsen i Bergen, det er flere enn i hele fjor.

Winterseth mener brannvesenet ikke har nok tilsyn med boligene i området.

– Bergen brannvesen gjennomfører etter vår erfaring nesten ikke eigertilsyn, altså bygningstekniske tilsyn. Det har de ikkje gjort de siste 5 -7 årene. Det gjør jo at bygningsmassens branntekniske standard bare blir dårligere og dårligere. Slik at branner vil det bare bli mer av i Bergen.

Håkon Winterseth

Branningeniør og leder for bransjeorganisasjonen brannfaglig fellesorganisasjon, Håkon Winterseth.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

– Uenig

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i den beskrivelsen. Når det gjelder den tette trehusbebyggelsen går vi mye flere tilsyn enn det vi er lovpålagt til eller det som vanligvis gjøres rundt forbi. Det er nettopp fordi vi har det risikopotensial som trehusbebyggelsen er.

Johnny Breivik

Brannsjef i Bergen brannvesen, Johnny Breivik.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Winterseth holder likevel fast på at det ikke er godt nok, og er redd for konsekvensene.

– Vi opplever det er store hull, og at det er store områder hvor vi har mye jobb å gjøre før Bergen sentrum kan kalles trygt.

Brannsjefen mener det er trygt nok å bo i Bergen.

– Vi jobber hver dag for at dette skal bli sikrest mulig og tryggest mulig. Hadde vi vært engstelig for at det ikke var trygt så hadde vi selvfølgelig tatt tak i det.

– Gamle bygg er mindre sikre

– Brannsikkerhet var tidligere ikke i fokus slik som det er nå. Slik at eldre bygninger var gjerne oppført med andre krav enn branntekniske. Det gjør at eldre bygningsmasse i stor grad har mye lavere sikkerhetsnivå enn moderne bygg, sier Winterseth.

Brannsjefen sier de bruker mye ressurser på den eldre trehusbebyggelsen.

– Vi har omfordelt ressurser og prioriterer denne bygningsmassen her ganske betraktelig i forhold til andre boligmasser i byen.

Er det plasser dere burde gått tilsyn hvor dere ikke gjør dette?

– Ja det kan sikkert være. Det er selvfølgelig øye som ser. Vi dreier ressursene våre i forhold til hvor vi opplever at risikoen er størst, sier Breivik.