– Denne elva vil nesten forsvinne

Slik kan du snart ikke se elva Vinda lenger. Nå ser det ut til at vassdraget skal legges i rørtunnel. Da forsvinner to tredjedeler av vannføringen.

Elvas venner ser på strykene

BEFARING: 19. oktober var Vindas Venner på tur til elva.

Foto: Vindas Venner

Det vil ikke Vindas venner la skje uten kamp. De har egen Facebook-gruppe. Og for ei drøy uke siden var elve-forkjemperne på utflukt til Vinda. Fremdeles kan turfolk i Øystre Slidre se elva leke seg gjennom landskapet i viltre stryk og fosser.

Men ikke mye lenger.

Norges vassdrags- og energidirektorat er nemlig positive til kraftverkutbygging i Vinda-vassdraget i Øystre Slidre.

– Vi vet det er bruk for fornybar energi. Men vi mener det er viktigere å ta vare på denne naturen enn å produsere enda mere kraft det ikke er behov for, sier Fred Kuyper i Naturvernforbundet i Valdres.

Kraftutbyggingen vil redusere vannstanden med to tredjedeler. Det blir altså bare en tredjedel av den opprinnelige vannføringen igjen i elva.

Strøm til 2800 husstander

Det er Øystre Slidre kommune, Clemens kraft og Skagerrak kraft som sammen ønsker å legge Vinda-vassdraget i en rørtunnel under bakken, fra Søre Vindin og ned i Heggefjorden. På den måten skal de produsere strøm nok til å dekke det årlige forbruket til 2800 husstander.

– Utbygging gir mye kraft, sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Han mener fordelene av en utbygging er større enn de potensielt negative konsekvensene.

Mobiliserer

Ennå er det mye vann i Vinda

MINDRE¤: Her kan det bli mye mindre vann om det blir kraftutbygging.

Foto: Vindas Venner

Naturvernforbundet, DNT og andre med tilknytning til elva frykter for turområdet rundt elva.

Lars Søfteland, seksjonssjef i Skagerrak kraft, forstår bekymringen.

– Det blir litt mindre vann i elva i flere dager. Men flommen blir som før. Fortsatt vil Vinda være en veldig fin elv, sier han.

Elvas venner vil nå gjøre det de kan før å få Olje- og energidepartementet til å stoppe utbyggingen.

– Folk har skjønt hva som skjer nå, sier Kuypers.