Vi ga mindre penger til TV-aksjonen i år

Årets TV-aksjon for Regnskogfondet har ikke fått nordmenn til å åpne lommeboka på samme måte som tidligere.

Grønn bøsse til TV-aksjonen 2015

MINDRE: I Hedmark og Oppland hadde man søndag kveld foreløpig samlet inn 12.995.993 kroner i forbindelse med årets TV-aksjon til inntekt for Regnskogfondet. Dette er lavere enn tidligere år.

Foto: Jean Christine Cena / NRK

Mandag morgen var det blitt samlet inn drøyt 183 millioner kroner til arbeidet med å redde verdens regnskoger. Selv om opptellingen ikke er ferdig, ligger det likevel slett ikke an til noen rekord.

Til sammenligning oppnådde fjorårets aksjon til Kirkens Nødhjelp en sluttsum på over 251 millioner kroner. En oversikt over tidligere innsamlingsaksjoner viser at årets aksjon foreløpig ikke ser ut til å slå de fem foregående aksjonene i sluttsum.

Tore Topp

AKSJONSLEDER: Tore Topp som er innsamlingsleder i for TV-aksjonen i Hedmark.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

– TV-aksjonen har fått inn et lavere resultat enn vi har hatt de siste årene. Vi har en reduksjon i størrelsesorden 25 prosent i forhold til i fjor, vedgår Tore Topp som er innsamlingsleder i Hedmark.

Mindre i Hedmark og Oppland

Fra fylkene Hedmark og Oppland hadde man søndag kveld foreløpig samlet inn 12.995.993 kroner i forbindelse med årets aksjon. De fem foregående innsamlingene endte vesentlig høyere.

Les oppdaterte tall fra årets innsamlingsaksjon her:

I 2010 fikk Flyktninghjelpen til sammen 15.396.686 kroner fra folk i Hedmark og Oppland, 2011 (Norsk Folkehjelp) 16.818.087 kroner, 2012 (Amnesty International) 15.610.710 kroner, 2013 (Nasjonalforeningen for folkehelsen) 18.919.832 kroner, 2014 (Kirkens Nødhjelp) 18.444.483 kroner.

Les statistikk fra tidligere TV-aksjoner her:

Mener flyktningsituasjonen har påvirket

Tore Topp mener det er flere årsaker til at årets aksjon har fått mindre penger. Han mener den pågående flyktningsituasjonen i Europa har tatt mye oppmerksomheten. Det fine været søndag kan ha gjort at mange har vært ute av huset da bøssebæreren kom. I tillegg mener han at temaet for årets aksjon kan ligge litt mer fjernt i folks bevissthet enn temaene i tidligere aksjoner.

– Det vi er helt sikre på er at bøsseresultatene ligger ca. 25 prosent under fjoråret. Men aksjonen er fortsatt ikke ferdig. Givertelefonen er åpen, og det er fremdeles mulig å gi penger, så totalbeløpet vil bli høyere enn det er nå, forsikrer Topp.

Innsamlingslederen i Hedmark mener likevel ikke at det økonomiske resultatet er alt som skal måles, og at deler av aksjonen har vært en stor suksess.

– Regnskogen og regnskogens utfordringer er ikke det vi tenker på i hverdagen. Gjennom denne aksjonen har vi fått dette budskapet frem, ikke minst blant de yngre. Det er helt fantastisk, sier han.