Vegsjefen fornøyd med statsbudsjettet

Regjeringas forslag til budsjett gir i alt 3,4 milliarder kroner til investeringer på riksvegene i region øst neste år. – For dette kan vi både starte og fullføre vegprosjekter, sier vegsjefen.

Riksvei 3 gjennom Østerdalen

Regjeringen foreslår å gi riksvei 3 gjennom Østerdalen 100 millioner kroner.

Regionvegsjef Sidsel Sandelien i Statens vegvesen Region Øst er godt fornøyd med statsbudsjettet.

– Jeg er tilfreds med at regjeringen velger å satse så mye på vedlikehold av eksisterende veger. Dette vil bidra til å stoppe forfallet på vegnettet, sier Sidsel Sandelien.

Forslaget for 2011 er på 29,4 milliarder kroner til veg og bane i Norge.

Blant annet disse vegene i Hedmark og Oppland får penger i regjeringas forslag til budsjett for 2010:

  • Riksvei 3 i Østerdalen 100 millioner kroner. Det går blant annet til bygging av ny Åsta bru i Åmot og til ny veg i begge ender av brua. Det blir også penger til ytterligere breddeutvidelser
  • E6 mellom Gardemoen og Kolomoen.
  • Riksvei 2 Kongsvinger - Slomarka i Hedmark.
  • Det er satt av penger til oppstart på E16 Fønhus - Bagn i Oppland.
  • E6 Ringebu - Otta i Oppland får penger til videre planlegging og det betyr anleggstart i 2013.
  • Til strekningen Øyer - Tretten er det satt av 330 millioner kroner.
  • E136 mellom Dombås og Ålesund får 51 millioner kroner. Blant annet skal det bygges gang- og sykkelveg i Lesja.

Mens vegsjefen er fornøyd så ser det ut som Vestoppland blir den store samferdselstaperen på neste års budsjett.

Regjeringa har blant annet ikke avsatt penger til nye prosjekter verken på Gjøvikbanen eller på riksvei 4. Direktør Emil Eike sier dette svekker materiellet ytterligere på Gjøvikbanen samtidig som det ikke blir mulig å redusere reisetiden mellom Gjøvik og Oslo.

HER KAN DU SE HVA SAMFERDSELDEPARTEMENTET SATSER PÅ I HEDMARK

HER KAN DU SE HVA SAMFERDELSDEPARTEMENTET SATSER PÅ I OPPLAND

LES ALT SOM STATSBUDSJETTET 2011