Ulveangrep nær husvegg i Våler

Ulv angrep sauer bare 50 meter fra huset til sauebonde Arne Ivar Skramstad i Vestre Gjesåsveg i Våler i går kveld. Fem dyr er døde og fire ble skadd.

Ulveangrep i Våler

Sauen har mistet hodet etter ulveangrepet.

Foto: Hanne Skramstad / Privat

– Det er for jæklig å få angrep bare 50 meter fra husveggen. Sauene har kommet hjem fra utmarksbeite og skulle ha vært trygge, så skjer dette. Vi må avlive de fire skadde dyra også, sier sauebonde Arne Ivar Skramstad.

Ulveangrep i Våler

Sauebonde Arne Ivar Skramstad i Våler med ett av de skadde lammene.

Foto: Hanne Skramstad / Privat

Han har vært sauebonde gjennom 11 år og har en besetning på 330 dyr. Han har ikke opplevd angrep av ulv før på sauene sine, verken på utmark eller innmarksbeite han bruker i Våler og Åsnes.

– Gaupe har vi hatt på utmarksbeite, men ulv har vi ikke hatt utfordringer med tidligere i vårt område, sier sauebonden.

Områdene ligger innenfor ulvesona, men har vært skånet for store rovdyrtap tidligere.

Da NRK snakket med bonden, var han på veg til ei å ved siden av gården, for å plukke opp to døde lam i åa.

Ulveangrep i Våler

Lammet er flådd for å få dokumentert at det tatt av ulv.

Foto: Hanne Skramstad / Privat

Opprådd

Ulveangrepet er dokumentert av SNO og bonden har søkt om fellingstillatelse, men han har ikke store forhåpninger om å få det av Fylkesmannen.

– Det blir vel et nei, sier bonden.

Nå er han redd for nye angrep på dyra sine, som går på innmarksbeite.

– Jeg må prøve å få så mange som mulig inn i hus, men jeg har jo ikke plass til alle, sier bonden.

Han har fått beskjed fra Fylkesmannen om å bedre gjerdene rundt dyra sine. Likevel tror ikke bonden det gjør store forskjellen i forhold til dagens situasjon.

– Ulven kommer til sauene uansett hvis de vil, sier bonden.

Ulveangrep i området tidligere

Det har også tidligere i høst vært angrep på en besetning i samme området.

14 sauer ble angrepet av ulv rett ved fjøsveggen på en gard ved Kjellmyra sentrum i Åsnes i begynnelsen av september.

SNO sa da at det er sjeldent ulv tar husdyr så nær boliger.

Det ble søkt om fellingstillatelse på ulven, men gitt avslag ettersom angrepet hadde skjedd i såkalt gul sone.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.