Normal

Fem personer tiltalt for vold mot barna sine

Fem av foreldrene til elleve somaliske barn fra Gjøvik er tiltalt for vold mot barna sine. En av foreldrene skal ha misbrukt et av barna seksuelt. – Det er ikke hold i anklagene, mener advokaten til en av foreldrene, Jostein Løken.

Fem av foreldrene til elleve somaliske barn fra Gjøvik er tiltalt for vold mot barna sine.

Tiltalt for vold mot egne barn

12 barn ble tatt fra sine somaliske familier

11 norsk-somaliske barn ble tvangshentet av barnevernet i Gjøvik i fjor.

Foto: NRK

I slutten av mars i 2011 hentet barnevernet i Gjøvik elleve mindreårige barn fra tre norsk-somaliske familier i Gjøvik og plasserte dem i beredskapshjem. En av fedrene ble arrestert, mistenkt for vold mot barna sine.

Seks av foreldrene ble i juli i fjor siktet for omfattende overgrep mot tolv mindreårige barn. Ti av barna var i alderen ett til 14 år, ett barn var myndig.

Fem foreldre er nå tiltalt for å ha utøvd vold mot barna gjentatte ganger over en lengre periode. En av foreldrene er tiltalt for seksuelt misbruk av et av barna.

Foreldrene er tiltalt for blant annet å ha slått flere av barna med ledninger og kost, tatt kvelertak på dem og dratt dem etter håret. En av foreldrene skal ha holdt hodet på et av barna under vann i et badekar, og truet et annet barn med omskjæring.

To av de somaliske foreldrene, en far i en familie og en mor i en annen, har i tillegg til å ha brukt vold mot sine egne barn, også brukt vold mot barna i den tredje familien.

Strafferammen for denne type handlinger er inntil 4 års fengsel. I tiltalen omtales volden som grov fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid.

Saken er ikke berammet

– Ikke hold i anklagene

Advokat Jostein Løken, som forsvarer en av foreldrene i saken, mener påtalemyndighetene baserer tiltalen på et altfor tynt grunnlag.

– Det som er framlagt så langt, det mener vi ikke er tilstrekkelig, men altfor svakt til at min klient kan dømmes, sier Løken.

Løken mener, at slik saken fremstår nå, så oppfatter han at det ikke er tilstrekkelig hold i anklagene.

Fikk ikke vite hvorfor barna ble hentet av barnevernet

Det tok 10 måneder fra barna ble tvangshentet av barnevernet før politiet i Vest-Oppland fikk overlevert saken til statsadvokaten.

Under hele perioden fikk ikke foreldrene noen fullstendig klarhet i hvorfor barna ble tatt fra dem eller muligheten til å forberede noen form for forsvar i saken. Barna ble splittet fra hverandre og plassert i ulike beredskapshjem, og hverken foreldrene eller deres advokater fikk ingen innsikt i hvordan det gikk med barna.

Circa 100 norsksomaliere demonstrerte i Gjøvik i protest mot både politi og barnevern som tok barna uten å informere foreldrene om hvorfor.

Politiet forklarte at det var terroraksjonen den 22. juli som var årsaken til at den saken ble såpass forsinket.

Det var også stor tvil om barna ble tatt fra foreldrene uten grunnlag. Innholdet i en sakkyndigrapport med en totalvurdering av situasjonen og vilkårene barna ble tatt på førte til at barnevernet måtte snu i saken, og tilbakeførte seks av barna til sine foreldre etter de hadde bodd i beredskapshjem i ti måneder.

SE VIDEO:

Video Mistanke om barnemishandling

Mistanke om barnemishandling