Forsvarer: – Det mangler bevis mot min klient

Arne Staksrud, forsvarer for en av de to tiltalte i anken i den såkalte «Somalier-saken» på Gjøvik, mener det ikke er hold i bevisene mot mannen. Hans klient ble dømt til 90 dagers fengsel i tingretten for vold mot barn.

Snorre Torgrimsby og Arne Staksrud

Arne Staksrud er forsvarer for den ene av de to tiltalte mennene i ankesaken. Her i samtale med forsvareren til den

Foto: Anne Storaunet

Mandag startet ankesaken mot to personer fra det norsk-somaliske miljøet på Gjøvik. De to mennene er tiltalt for vold og seksuelle handlinger mot barn. Da saken gikk i tingretten i mars var det totalt fem tiltalte, to av disse har fått rettskraftige dommer, mens en femte ble frikjent.

Den hovedtiltalte, en 47 år gammel sjubarnsmor, ble dømt til fire års fengsel, for omfattende vold mot egne og andres barn.

Dømt til 90 og 45 dagers fengsel

De to mennene som nå får saken sin behandlet på nytt i lagmannsretten, ble i tingretten dømt til henholdsvis 90 og 45 dagers fengsel for vold og seksuelle handlinger mot barn.

Begge erklærte seg i lagmannsrettssalen i Gjøvik tingrett seg i dag for ikke skyldige.

Forsvareren til mannen som ble dømt til 90 dager, Arne Staksrud, mener det mangler vesentlige bevis i saken.

– Etter min mening er det ikke bevist at han har gjort det han er dømt for, sier Staksrud.

Det ble for juryen avspilt politiavhør med niesen til mannen, som forklarte at han hadde slått sin tre år gamle datter. Men Staksrud mener forklaringen til den da 11 år gamle jenta ikke er troverdig.

– Det sies i en setning at han har slått sin datter, men det finnes ikke noe konkret utover det. Hun sier heller ikke at hun har sett dette, kun at noen har hørt det, sier Staksrud til NRK.

Tiltalt for beføling av barn

Datteren det er snakk om er født i 2009, og er for ung til å avhøres. Saken baserer seg dermed blant annet på avhør med de to andre fornærmede, som i dag er 13 og 15 år gamle.

De to er barna til den 47 år gamle sjubarnsmoren som ble dømt til fire års fengsel for vold. Trettenåringen, en jente, er fornærmet i saken mot den andre av de to tiltalte i ankesaken.

Lagmannsrettssalen, Gjøvik tingrett

Ankebehandlingen av saken foregår i lagmannsrettssalen i Gjøvik tingrett.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Mannen står tiltalt for å ha befølt jenta på baken og på brystpartiet.

– De tar på meg her og her, sa jenta og pekte på baken og brystpartiet da politiavhøret ble avspilt i lagmannsretten mandag.

– Jeg blir redd, og jeg synes det er ekkelt, forklarte hun videre.

Avhøret med jenta ble gjort da hun var 10 år, i dag er hun tretten.

Men heller ikke den andre tiltaltes advokat, forsvarer Harald Gjølme, mener det er hold i forklaringen hennes.

– Jeg mener skyldspørsmålet er feil, og at min klient bør frifinnes, sier Gjølme.

Han mener at jenta i avhøret snakker om to personer som skal ha befølt henne, og at det er en fare for sammenblanding.

Mange personer og uoversiktlige familieforhold

Aktor i saken, Julie Dalsveen, sa i likhet med dette at det har vært vanskelig å få oversikt over partene i saken.

– Det har i denne saken vært en utfordring for påtalemyndigheten å finne ut hvem som var hvem, og tidvis har personene endret navn etter hva som har vært brukt internt i familien og hva som står i offentlige registre. Jeg ber lagmannsretten være obs på dette, sa Dalsveen i sitt innledningsforedrag mandag.

Julie Dalsveen

Aktor Julie Dalsveen sier at det har vært en utfordring for påtalemyndigheten å få oversikten over de ulike persoene i saken.

Foto: Anne Storaunet

Likevel mener Dalsveen at påtalemyndigheten har fått en riktig oversikt over personene, og at det finnes bevis for det de to tiltalte i ankesaken står tiltalt for.

– Påtalemyndigheten har gjort en vurdering av bevisene i saken, og det er tatt ut en tiltalebeslutning. Da mener påtalemyndigheten det kan føres bevis for det tiltalebeslutningen omfatter, sier hun.

– Forsvareren til den ene av de to tiltalte mener det er sammenblanding av navn i saken. Hva tenker du om det?

– Jeg vil ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt, nå er vi midt oppe i bevisførselen, sier Dalsveen.

Ti fornærmede i tingrettssaken

Under rettssaken fra tingretten i Gjøvik hadde ni barn og én voksen status som fornærmet i saken (se faktaboks). Alle ble regelmessig utsatt for særdeles grove voldshandlinger i mange år.

Ida Helene Braastad Balke

Ida Helene Braastad Balke er bistandsadvokat for de to fornærmede ungdommene i saken.

Foto: Ragnhild Moen Holø

I ankebehandlingen av saken har tre barn og ungdommer status som fornærmet. Ida Helene Braastad Balke er bistandsadvokat for de to eldste, ei jente og en gutt på tretten og femten år.

– Begge bor i fosterhjem, og de forholder seg til denne anken på en grei måte. De har vært kjent med at anken slapp gjennom for de to onklene, og det har de visst siden i høst, sier hun.

Braastad Balke forklarer at ingen av hennes klienter ønsker noen direkte befatning med saken, men forklarer at gutten på 15 muligens må forklare seg direkte i retten.