Ny rettsrunde i grov mishandlingssak

To menn fra Gjøvik står i dag tiltalt i ankesaken der fem personer fra det norsk-somaliske miljøet i Gjøvik tidligere er dømt for grov barnemishandling.

Ida Helene Braastad Balke

Ida Helene Braastad Balke er bistandsadvokat for seks av de fornærmede barna.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Tiltalt i barnevolddssak

Den hovedtiltalte moren anket dommen fra Gjøvik tingrett, men den ble avvist av lagmannsretten

Foto: Arne Sørenes / NRK

De fem fikk i mars i år ulike dommer knyttet til mishandling og vold mot egne og andres barn, og alle anket til lagmannsretten.

Tre av dem ble imidlertid avvist av lagmannsretten, mens to av de tiltalte får sine saker behandlet på nytt.

Utsatt for særdeles grov vold

– Jeg ser ikke bort fra et den eldste av mine klienter, en 15 år gammel gutt, må vitne i retten, sier bistandsadvokat Ida Helene Braastad Balke. Hun har også en 13 år gammel jente som klient. Hun er søster til 15-åringen.

Det er tilgjengelig dommeravhør av disse på video, men det skal etter hvert avklares om det også blir nødvendig for en eller begge disse å møte opp.

Under rettssaken fra tingretten i Gjøvik hadde ni barn og én voksen status som fornærmet i saken. Alle ble regelmessig utsatt for særdeles grove voldshandlinger i mange år.

Krevende vitneavhør

– Han er forberedt på dette, og forstår at dette kan bli aktuelt, sier Balke. – Denne gangen blir det jo ikke en så omfattende rettssak, verken i antall dager eller antall personer. Det er satt av fem dager i lagmannsretten

De to tiltalte er onkler til de to tenåringene. I tillegg er den ene også far til en enda yngre jente, som er den tredje fornærmede i saken i lagmannsretten.

Søkelys på barneoppdragelse

Den såkalte somalier-saken i Gjøvik vakte stor oppmerksomhet da den kom opp, og satte søkelyset på ulike tradisjoner innenfor barneoppdragelse og bruk av fysisk straff.

Den hovedtiltalte, en da 47 år gammel kvinne, fikk fire års fengsel for omfattende bruk av vold mot egne og andres barn.

Forsvarerne for de tiltalte som står i retten i dag hevder at påtalemyndighetene ikke har bevis for den påståtte volden.

Gjøvik tingrett

Ankesaken holdes i lagmannsrettssalen i Gjøvik tingrett.

Foto: Jorun Vang / NRK