Normal

Stor nedgang i elgpåkjørsler

Politiet rapporterer om at antall elgpåkjørsler i Hedmark er mer enn halvert. Men nå venter viltekspertene storinnrykk av elg ned til trafikkerte områder.

Elg påkjørsel

En snøfattig vinter har gjort at færre elger og bilister har måttet bøte med livet. Nå kan den positive statistikken snu.

Foto: Torjus Kleiven Kandal

Hedmark er fylket med klart flest elgpåkjørsler i Norge, og det er derfor gledelig for alle som ferdes på veiene i distriktet at elgfaren har vært mye mindre enn vanlig.

På bare én uke i fjor ble det meldt om 66 kollisjoner mellom bil og elg. I år melder politiet at ulykkestallene er mer enn halvert i forhold til samme tid i fjor. Men viltekspertene mener at sjåførene ikke bør bli for komfortable bak rattet.

– Jeg tror nok at snøforholdene i høyden betyr at elgtrekket er forsinket. Så dette er nok bare en naturlig forsinkelse som følge av snømangelen, sier operasjonsleder Ragnar Øverland ved Hedmark politidistrikt til NRK.

Tror elgen kommer

Han får støtte av Jan Erik Olbergsveen, som er leder i viltgruppa i Elverum. Han tror det bare er et tidsspørsmål før skogens konge igjen står i veikanten.

Jan Erik Olbergsveen

Jan Erik Olbergsveen har lang erfaring i å søke etter trafikkskadd elg.

Foto: Jørn Nordli / NRK

– Det har vært veldig lite snø og da har elgen hatt tilgang på mat. Den verste perioden for påkjørsler er tradisjonelt fra 15. januar til 15. februar. Spørsmålet er hva slags værforhold vi får fremover, men jeg tror det lave ulykkestallet er tegn på at elgen ikke har trukket ned enda.

De materielle kostnadene for kollisjoner med elg, er beregnet til 150 000 kroner i gjennomsnitt. Beregninger gjort av Statens vegvesen viser at påkjørsler av storvilt på norske bilveier, koster samfunnet om lag 600 millioner kroner hvert år.

Halvering av ulykkestall

Statistikken fra 2012 viste 139 påkjørsler i desember, mens i 2013 endte det på 82. Ser man på tallene fra de første seks dagene i januar, er det godt under halvparten så mange ulykker i Hedmark i år. Nedgangen er også registrert i politidistriktene i Oppland og Gudbrandsdalen, men her er totaltallene på ulykker en god del lavere i utgangspunktet.

Jan Erik Olbergsveen mener det må 30–40 centimeter med snø til før elgen begynner å røre på seg. Økt ulykkesstatistikk den siste tida kan tyde på at snømengden i fjellet har blitt så stor at elgen er på vei.

– Snøen kommer hver vinter, så det er bare et tidsspørsmål før elgen kommer ned i dalbunnen der riksveiene går. Da må vi passe oss, for da begynner det å smelle.