Slik forebygger du at barna blir lurt på nettet

En av de største tabbene foreldre gjør er å bli sinte når de oppdager at barna er blitt manipulert av voksne på nettet, opplyser Norsis. Les de seks rådene her.

internett

FØLG MED: Eksperter på nettbruk oppfordrer foreldre til å følge med på det barnet holder på med på nettet. I dag har de fleste barn tilgang på pc, nettbrett eller mobil.

Foto: Arne S. Haugen / NPK

I lys av den store overgrepssaken i Gjøvik tingrett, der en tidligere lærer er tiltalt for 220 seksuallovbrudd mot 110 barn, er det mange foreldre som lurer på hvordan man kan forebygge.

Her er seks råd fra Hans Marius Tessem, som er seniorrådgiver ved Norsk senter for informasjonssikring (Norsis):

1. Ikke bli sint!

Ikke reager med sinne når du oppdager at barnet er manipulert av voksne på nettet. Da risikerer du at barnet ikke tør å si fra neste gang

2. Bygg opp tillit

Gi barna en helt klar forståelse av at de kan komme til deg med hva som helst av det de lurer på når det gjelder kontakt på nettet. På den måten bygger du opp tillit.

3. Gi barna privatliv

Finn en balansegang mellom forebygging og hensynet til barn og unges privatliv. Jo eldre barna er, jo mer privatliv.

4. Ikke kritiser sosiale medier

Vær deltakende og positiv i barnas aktiviteter i nettsamfunn. Det er mange fordeler med sosiale medier, selv om de ikke var oppfunnet da du var tenåring.

5. Lag avtale med barnet

Bli enig med barna om hvordan du kan få innsikt i nettaktivitetene. Noen nettsamfunn har en ordning der foreldrene får kopi av meldinger.

6. Gjør barnet ditt stolt!

Hold deg oppdatert om hva som skjer på internett, gjerne ved å spørre barna. Da blir de stolte av å kunne være til hjelp.

– I denne rettsaken er det barn helt i 9-årsalderen som er innblandet, ser vi toppen av et isfjell?

– Vi har ikke sikre tall på dette, men det virker som gjennomsnittsalderen for debut med mobiltelefon årlig synker med ett år. Det gamle rådet med å ha pc'en i stua hjelper ikke alltid.

Hans Marius Tessem

MYE UPRØVD: Hans Marius Tessem i Norsis sier nettbruk blant barn er et utfordrende felt. Balansen mellom barnas privatliv og faren for manipulering fra voksne er vanskelig.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Nybrottsarbeid

Tessem sier at det ligger mye nybrottsarbeid foran oss på dette feltet, fordi det er mye uprøvd, og at det er en vanskelig balansegang mellom barnas privatliv og faren for manipulering av voksne.

Inger Marie Støen er bistandsadvokat for flere av barna i rettsaken i Gjøvik tingrett, og sier at barna er forskrekket over hva de er blitt med på.

– Det er åpenbart at tiltalte har utnyttet det faktum at de har trodd de chattet med en jevnaldrende. Når de nå vet at det er en eldre mann, synes de det er helt forferdelig.