Eks-lærer dømt til 12 års forvaring

Gjøvik tingrett har dømt en tidligere lærer til 12 års forvaring for seksuelle overgrep mot over 100 mindreårige jenter.

Aktor Jo Christian Jordet i samtale med forsvarer Per Espen Eid og medforsvarer Eva Kulsvehagen

Aktor Jo Christian Jordet i samtale med mannens forsvarer Per Espen Eid og medforsvarer Eva Kullsvehagen under rettssaken i Gjøvik tingrett.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Per Espen Eid, forsvarer, overgrepssak GJøvik

Mannens forsvarer, Per Espen Eid, sier han tar dommen med fatning.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Den nå 50 år gamle mannen fra Vestoppland er dømt til å betale erstatning til over 100 unge jenter og noen gutter. Erstatningsbeløpene er fra 250.000 til 15.000 kroner.

Mannen forbys også å jobbe som lærer og med barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid.

I følge dommen brukte han sin posisjon som lærer og leder i en ungdomsaktivitet til å etablere kontakt med de unge jentene.

Overgrep i over 10 år

Mannen ble frikjent på to punkter, men dømt på de øvrige 223 punktene i tiltalen. I alt var det 108 fornærmede i saken, de aller fleste av dem jenter fra 9 til 15 år fra flere steder i landet.

De aller fleste av forholdene er overgrep begått gjennom sosiale medier og chattekanaler, der mannen har fått jenter ned i 9-årsalderen til å begå til dels grove seksuelle handlinger. I tillegg har mannen begått fysiske overgrep mot tre jenter i tenårene.

Overgrepene pågikk i over 10 år, fra 2003 til 2014.

Tar dommen med fatning

– Dommen er noe strengere enn vi forventet. Det er selvfølgelig skuffelse over at det ble forvaring, sier mannens forsvarer Per Espen Eid.

Forsvareren sier at klienten hans ellers har tatt dommen med fatning og at han måtte forvente at det ble en alvorlig reaksjon.

Aktor og bistandsadvokat fornøyd

Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, hadde lagt ned påstand om forvaring i 13 år, men er fornøyd med 12.

– Jeg er fornøyd med at retten har vurdert bevisene også for det som ikke var erkjent, og at retten er enig i at det må forvaring til for å beskytte samfunnet mot nye overgrep i framtida, sier Jordet.

Han ba også om at mannen måtte fradømmes retten til å delta i barne- og ungdomsaktiviteter og er fornøyd med at Gjøvik tingrett også har funnet det nødvendig.

Bistandsadvokaten til noen av de fornærmede, Inger Marie Støen, er også fornøyd.

– Det var en stor lettelse og se at vi fikk en så bra dom. Rettssaken har vært forferdelig slitsom og belastende for de fornærmede, sier Støen.

Mener han er pedofil

Overgrepssak Gjøvik tingrett. Første dag

Gjøvik tingrett har dømt en tidligere lærer til 12 års forvaring.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tiltalte har utsatt et stort antall barn for nedverdigende, seksuelle opplevelser. Mange av de berørte er påført betydelige psykiske skader som har hemmet deres livskvalitet i stor grad, går det fram av dommen fra Gjøvik tingrett.

Saken er trolig en av de mest omfattende overgrepstiltalene som er behandlet i en norsk domstol.

De psykiatrisk sakkyndige i rettssaken påpekte at mannens handlinger savner sidestykke i omfang. De mener han er pedofil og har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

«Den seksuelle tenningen og tiltaltes intensitet må ha vært nærmest altomfattende gjennom mange år ved at tiltalte periodevis ikke har gjort stort annet», står det i dommen.

Hundrevis av overgrep

Mannen er nå dømt til forvaring i 12 år, med en minstetid på åtte år, for følgende forhold.

  • 3 overtredelser av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206,
  • 7 overtredelser av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ,
  • 3 overtredelser av straffeloven § 196 første ledd,
  • 2 overtredelser av straffeloven § 193 første ledd,
  • 64 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd,
  • 35 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum,
  • 111 overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a,
  • 1 overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c og
  • 1 overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første ledd, jf. § 14 første ledd bokstav c.