Hopp til innhold

Forvaringsdom mot overgrepsdømt lærer blir stående

Lagmannsretten har forkastet anken til mannen fra Vestoppland som er dømt for seksuelle overgrep mot over 100 barn. Dermed blir dommen på 12 års forvaring stående.

Aktor Jo Christian Jordet i samtale med forsvarer Per Espen Eid og medforsvarer Eva Kulsvehagen

TINGRETTEN: Aktor Jo Christian Jordet i samtale med mannens forsvarer Per Espen Eid og medforsvarer Eva Kullsvehagen under rettssaken i Gjøvik tingrett i fjor. Denne måneden behandlet lagmannsretten mannens anke.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Den tidligere læreren ble i Gjøvik tingrett dømt til 12 års forvaring, med en minstetid på åtte år. I alt var det 108 fornærmede, de aller fleste av dem jenter fra 9 til 15 år fra flere steder i landet. Han har tilstått de fleste lovbrudd han er dømt for.

Grove overgrep

De aller fleste av forholdene er overgrep begått gjennom sosiale medier og chattekanaler, der mannen har fått jenter ned i 9-årsalderen til å begå til dels grove seksuelle handlinger mot seg selv.

Han har også tvunget noen barn til å utføre seksuelle handlinger mot andre barn og dyr. I tillegg har mannen begått fysiske overgrep mot tre jenter i tenårene.

Mannen anket straffeutmålingen til Eidsivating lagmannsrett. Ankeforhandlingen ble holdt i midten av januar, og her ba forsvareren om at mannen skulle få en tidsbestemt fengselsstraff, ikke forvaring.

– Utspekulert og hensynsløs

Nå har lagmannsretten bestemt seg for å forkaste anken, noe som betyr at forvaringsdommen fra tingretten blir stående.

Eidsivating skriver i dommen at enkelte forhold mannen er dømt for er svært krenkende og kaller også noen overgrep for «ualminnelig stygge». Tre av meddommerne i saken mener at han har utnyttet barna på en utspekulert, planlagt og hensynsløs måte.

Lagmannsretten mener at vilkårene for forvaring er oppfylt, fordi de blant annet mener det er stor fare for at han vil begå nye overgrep.

Flere saker fra Innlandet