Siktet i Siemens-saken

Lillehammer-mannen Bernt Refsahl er en av personene som er siktet for korrupsjon i den såkalte Siemens-saken.

Refsahl er blant annet siktet for å ha fått en tur til Cannes i Frankrike i 2003 til en verdi av vel 40.000 kroner.

Også selskapet Ikon AS, som Refsahl eier 29 prosent av, er siktet av Økokrim.

I følge Nettavisen er selskapet siktet for et opphold i Lillehammer for to forsvarsansatte med følge til en verdi av rundt 19.000 kroner.

Selskapet har hatt Forsvaret som storkunde.