Senterpartiets beste kommunevalg siden 1995

Trygve Slagsvold Vedum mener det sterke valgresultatet skyldes at de jobber for at skoler og sykehus skal ligge i nærheten av der folk bor.

Trygve Slagsvold Vedum

VALGVINNER: En lettet og glad partileder Trygve Slagsvold Vedum kan konstatere at Senterpartiet har gjort et godt kommune- og fylkestingsvalg.

Foto: Mathias Vedeler / NRK

Partilederen kan glede seg over et meget sterkt valgresultat der Senterpartiet får hele 8,5 prosent av stemmene på landsbasis, en framgang på 1,7 prosentpoeng.

Enda tydeligere er fremgangen i Oppland der partiet får 20,2 prosent (frem 5 prosentpoeng), og i Hedmark med 15.1 prosent (frem 4 prosentpoeng).

Se alle resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget:

– Vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker å ha tjenester nær folk. Jeg tenker da særlig på skoler og omsorgstjenester. Og en del plasser har det også vært sykehusdebatter eller diskusjoner om nedlegging av politikontorer. Der har vi vært tydelige på at vi ønsker å ha tjenester nær folk, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Ifølge Vedum har regjeringen hatt en veldig sentraliserende politikk på nesten alle områder, og han mener Senterpartiet har nådd fram til mange velgere som ikke ønsker dette.

Nesten 400 nye folkevalgte

I en lang rekke kommuner har Senterpartiet gjort det svært godt og ligger an til å overta makten. Fremgangen har gitt partiet nesten 400 nye folkevalgte rundt omkring i landet.

– Det her gir jo mandat for mange av våre folk lokalt til å kunne få en ordførerposisjon og gjennom det få gjennomført vår politikk. Dette gjør også at vi har enda flere å spille på når vi skal inn i stortingsvalget om to år. Et sånt resultat gjør at vi stiller mye sterkere inn i stortingsvalget, sier Slagsvold Vedum.

Valgkommentator for NRK, Jon Helge Lesjø.

HAR LYKKES GODT: Valgkommentator for NRK, samfunnsforsker Jon Helge Lesjø, mener Senterpartiet har lykkes med å fremstå som et alternativ til regjeringspartienes sentraliseringspolitikk.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Dyktige distriktspolitikere

I Gudbrandsdalen alene kan Senterpartiet ende med hele sju ordføreren. I kommuner som Vågå og Nordre Land, som tradisjonelt har vært Arbeiderparti-bastioner, har i stedet Senterpartiet fosset fram mot makten.

NRKs valgkommentator Jon Helge Lesjø er langt på vei enige med Trygve Slagsvold Vedum i sin analyse av hvorfor partiet nå gjør det så bra.

– Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Men de er jo dyktige distriktspolitikere i Senterpartiet, og de har lykkes med å fokusere på faren for sentralisering. Den store kommunereformen, politireformen og kanskje ikke minst landbrukspolitikken, har gjort at de som er skeptisk til en samfunnsutvikling som legger stor vekt på sentralisering har sluttet rekkene om Senterpartiet, sier Lesjø.