NRK Meny
Normal

Satser mot ny eldrebølge

GJØVIK (NRK): Tilpasset omsorg for demente skal gi bedre livskvalitet for den enkelte og spare penger for kommunen i fremtiden. Det håper politikerne i Gjøvik som satser på demensomsorg.

Gir omsorg ved demensavdeling

- Du er snill du Britt, sier den eldre kvinna med demens og stryker sykepleier Britt Westlien over hånda. Livskvalitet for demente er hovedsatsing i Gjøvik kommune.

Foto: Jorun Vang / NRK

I Gjøvik har politikerne vedtatt at de skal jobbe for at innbyggere med en demenssykdom likevel kan leve et godt liv. Helst vil kommunen at de fleste eldre skal bo hjemme. Målet er å få en rask diagnose med påfølgende skreddersydd tilbud, hjemme, på dagsenter eller i bokollektiv.

En ny forskningsrapport viser at norske kommuner nå ruster seg til en ny eldrebølge. Flere gjør som Gjøvik. Øyvind Kirkevold ved nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, ser av resultatene at kommunene styrker bemanningen i demensomsorgen. Mange kommuner har fått på plass egne demensteam, støttekontakter og gir flere kurs om sykdommen både til egne ansatte og til pårørende.

Håper på innsparing

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik vil at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme.

Foto: NRK

– Gevinsten er at folk klarer seg lengre før de må ha hjelp av kommunen, og det er jo en vinn vinn for begge parter, sier ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg.

Han håper satsingen på demensomsorg vil gi innsparing på sikt. Kommunen på vestsiden av Mjøsa har rundt 30.000 innbyggere som blir stadig eldre. Politikerne har ønsket å satse på forebygging, og håper det vil gi uttelling. Foreløpig har det ikke gitt utslag i kroner og øre. Rådmann Magnus Mathisen sier at det er vanskelig å måle hvor stor innsparing det kan være snakk om, og at forebyggende arbeid er vanskelig å dokumentere.

Eldrebølge på vei

Øyvind Kirkevold i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

- En av utfordringene er at mange med demens mangler diagnose, sier Øyvind Kirkevold i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Foto: Martin Lundsvoll

Den virkelig store utfordringen får kommunene fra rundt 2020. – Da kommer de store etterkrigskullene, sier Øyvind Kirkevold ved senteret for aldring og helse.

Kirkevold mener de fleste kommunene er godt rustet til å takle den nye eldrebølgen. Rapporten som nå er utarbeidet for helsedirektoratet har målt kommunene utifra 10 ulike parametre.

Det gjelder hvorvidt kommunene har en demensplan og om den er politisk behandlet, om det finnes et demensteam og en demenskoordinator, støttekontakt, dagaktivitetstilbud, pårørendeskole, skjermede enheter i sykehjem eller tilrettelagt bokollektiv.

Tung jobb blir lettere

Sju norske kommuner kan krysse på alle ti, en av dem Gjøvik.

Sykepleieren på forsterket skjermet avdeling i Gjøvik føler seg trygg på jobb. Her bor de sykeste pasientene med demens. Britt Westlien forteller om tøffe dager, men at de nå er et team som står sammen om utfordringene.