NRK Meny
Normal

Presten fortsatt suspendert

Suspensjonen av den overgrepsdømte presten i glåmdalsdistriktet forlenges i inntil seks måneder.

Biskop Solveig Fiske og Stiftsdirektør Siv S. Birkeland. Foto; Ann-Kristin Mo, NRK
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

 

Hamar bispedømmeråd tar til etterretning at presten ble funnet skyldig i alle tiltalepunkter. Med bakgrunn i sakens alvorlige karakter har rådet forlenget suspensjonen av ham med inntil seks måneder.

Saken berører kirken

Bispedømmerådet sier det vil ta tid før dommen er rettskraftig,  i og med at det er varslet en anke i saken.

De kommer med følgende uttalelse om saken:

"Det er viktig for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep at slike saker kommer til offentlighet. Vi har respekt for det mot og den styrke fornærmede har vist ved å reise saken. Vi vil så langt vi kan bistå slik at hun kan få støtte og hjelp til å gjenvinne et verdig liv."

Rådet sier videre at sjøl om overgrepene ikke har med prestens yrkesutøvelse å gjøre, så berører saken likevel kirken sterkt. Folk skal kunne forvente at prester er troverdige.

Ta vare på de berørte

Hamars biskop og bispedømme vektlegger også å ta vare på sin arbeidstaker i tråd med de regler og retninglinjer som gjelder i slike saker.