Vil ha gjenopptatt sak mot glåmdalsprest

Glåmdalspresten som ble dømt til åtte års fengsel for seksuelt misbruk og vold mot sin stedatter, vil trolig kreve å få gjenopptatt saken.

Tore Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg sier til avisa Vårt Land at han har fått nye opplysninger i saken mot Glåmdalspresten. Nå vil han kreve å få saken gjenopptatt.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Den kjente privatetterforskeren Tore Sandberg jobber for å levere en begjæring om å gjenoppta saken.

Nye opplysninger

Ifølge Vårt Land har Sandberg fått nye opplysninger som trolig fører til krav om at saken må opp på nytt. Men hva slags informasjon det er snakk om, vil ikke Sandberg kommentere.

– Etter at det ble kjent at jeg arbeider med saken, har det kommet henvendelser fra mennesker som både har gjort observasjoner, har kjennskap til forholdene i familien og har kunnskap om steder som er interessante i saken, sier han til avisa Vårt Land.

LES HELE SAKEN Vårt Land

Streng overgrepsdom

Presten er tiltalt for å ha misbrukt en barn under ti år seksuelt fra det var fem år gammel, heter det i tiltalen fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland. Barnet er stedatteren til presten.

Den seksuelle omgangen skal han blant annet ha skaffa seg ved bruk av vold og truende adferd.

Presten fikk i mai 2007 en av norgeshistoriens strengeste dommer for vold og seksuelle overgrep mot sin stedatter. Dommen ble anket, men oppretthold i lagmannsretten året etter.

LES: Alt om prestesaken

– Svakhet ved rettsinstansene

Privatetterforsker Sandberg mener opplysningene han har vil kunne reise tvil om de påståtte overgrepene faktisk har skjedd. Han mener også at det er en betydelig svakhet ved begge rettsinstansenes behandling av saken mot presten at ingen av dem var på åstedsbefaring på de ulike åsstedene hvor overgrepene skulle ha skjedd.

– For flere av de påståtte overgrepene er det utrolig at de ikke ville blitt oppdaget om de hadde skjedd, sier han til avisa.

Og Sandberg bekrefter at det er presten som betaler. Han har blitt engasjert av han og hans ektefelle.

– En sannsynlig begjæring kommer ikke på denne siden av sommeren. Men før nyttår vil den i tilfelle være klar, sier han.

Prost i Vinger og Odal, Øystein Halling, sier til avisa at han ikke tror en eventuell åpning av saken vil skape uro eller splittelse i menigheten.

– Det var vært forskjellige holdninger til den dømte presten. Men man har likevel klart å dra lasset sammen. Derfor tror jeg menigheten vil takle en gjenopptakelse, sier han til Vårt Land.