Politiet undersøker voldsepisode på ungdomsskole

Børstad ungdomsskole har kontaktet politiet etter at elever filmet en voldsepisode på skolen.

Børstad ungdomsskole

FILMET VOLDSEPISODE: Børstad ungdom ser alvorlig på en episode der en gutt dytter og fiker til en medelev. Hendelsen ble filmet av andre elever.

Foto: Hamar kommune

– Filmen var alvorlig nok til at jeg syntes det var helt naturlig å ringe politiet, sier fungerende rektor Ole Jørgen Holck.

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev om episoden som skjedde mandag.

En gutt skal ha dyttet, fiket til og utsatt en medelev for verbal vold i en garderobe på Børstad ungdomsskole. Episoden ble filmet og videoen viser at en gutt til slutt griper inn og det ender med en slåsskamp som blir stoppet av en lærer.

– Alvorlig hendelse

Holck kaller dette en alvorlig hendelse og skolen har rutiner for hvordan de skal håndtere det.

– Etter å ha sett videoen og alvorlighetsgraden av det som skjedde valgte jeg å kontakte politiet for å få råd om videre arbeid. At dette ble filmet forsterker hendelsen og gjør det bare enda mer alvorlig.

Videoen er sendt til flere elever ved skolen, men fungerende rektor vet ikke hvor mange som har fått den.

– Vi tar hånd om de involverte og jobber nå for at alle elevene skal føle seg trygge på skolen. For oss er det viktig å huske på at dette er ungdom som trenger å bli ivaretatt. Vi har snakket med elevene og deres foresatte, sier Holck.

– Filming er skjerpende

Arne Wiggo Rognås

ETTERFORSKER: Politiet ser alvorlig på saken, sier politioverbetjent Arne Wiggo Rognås.

Foto: Bjørn Opsahl

Politiet etterforsker saken, sjøl om den ikke er anmeldt. Politioverbetjent Arne Wiggo Rognås sier de ønsker å belyse saken fra alle sider. De har snakket med gutten som dyttet og hans foresatte. De skal også snakket med fornærmede og hans foresatte og de som filmet hendelsen.

– Det er naturlig for oss å snakke med alle de involverte som vi kjenner navnet på. Hendelsen kan se tilsynelatende uprovosert ut, sier Rognås.

Han mener det er skjerpende at hendelsen blir filmet.

– Politiet ser oftere og oftere at straffbare handlinger kommer ut på video, og at det er personer som står og filmer i bakgrunnen.

Elever skremt

Fungerende rektor Holck sier hendelsen trolig fører til en debatt om mobilfri skole, men han mener mobilen er en del av ungdommens liv og at de må læres hvordan de skal bruke den.

Elevene reagerer ulikt på det som har skjedd, og noen sier de blir skremt av at dette kan skje på skolen.

– Da blir vår hovedoppgave som skole og skape gode og trygge rammer slik at elevene føler at de kan være på skolen og ha fokus på læringen. Så må vi ha et godt samarbeid med politiet slik at vi kan overlate saken til dem når det gjelder mulige konsekvenser.