Normal

Anmeldt for å la ulven leve

Jakob Martin Stavheim (78) på Lora politianmeldte rovviltforvaltningen for tjenesteforsømmelse etter at to ulver herjet saueflokker i Lesja.

Lam drept av ulv.

Bonden mener noen må stilles til ansvar for sauemassakre i Lesja.

Foto: Martin Vorkinn

Ulv felt i Lesja

En av de ulvene på Lesja ble felt natt til søndag.

Foto: Esben Bø / SNO

Ulvens siste innhogg i saueflokkene på Lesja var dråpen som fikk begeret til å renne over for fjellbonde Jakob Martin Stavheim, som tirsdag politianmeldte norsk rovdyrforvaltning.

– Hadde Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning innvilget fellingstillatelse slik Lesja søkte om i mai, kunne dyretragedien vært unngått, forteller Stavheim til GD.

Et samdriftslag fant ti sauekadaver i Lesja forrige uke, og leder av rovviltnemnda i Oppland, Ivar Odnes, fryktet en sauemassakre.

– Den største frustrasjonen i rovviltnemnda er at vi ikke blir hørt om våre varsler om at dette kunne komme til å skje hvis vi ikke fikk tatt ut ulven som ble registrert i Lesja før beitesesongen, forklarte Odnes til NRK.

Fjellbonden Jakob Martin Stavheim mener dem som unnlot å innvilge fellingstillatelse på ulvene nå må stilles ansvarlige for at sauer og lam er skadet og drept

– Hvis politiet ikke kan følge opp anmeldelsen, må Lesja kommune reise sak. Jeg vet jeg har kommunen i ryggen, sier Stavheim.

Han har selv drevet med sau hele livet, og sier han er opprørt over de fryktelige lidelsene som beitedyrene er blitt påført.

Jakter på ulv nummer to i Lesja

Før beitesesongen ble det registrert to ulver i Lesja, og etter funn av flere sauekadaver innvilget fylkesmannen i Møre og Romsdal fellingstillatelse på de to ulvene. Natt til søndag ble en av ulvene felt av det kommunale fellingslaget, og jakten på den siste ulven pågår fortsatt.

Stavheim mener fellingstillatelsen kom for sent, og at det nå må tas en opprydning innad i rovdyrforvaltningen.

– De som unnlot å gi fellingstillatelse tidlig i vår, gjorde ikke jobben sin. Vedkommende må bli tiltalt og straffet for den tjenesteforsømmelsen, sier Stavheim, som mener rovdyrforvaltningen går imot lovene Stortinget har vedtatt.

– Dette går på helsa løs for mange husdyreiere. Nok er nok, sier Stavheim.

Det kommunale fellingslaget søker etter den gjenværende ulven på i Lesja fram til 1. juli.