NRK Meny
Normal

Politiadvokat: – Pinte og drepte dyr ved bruk av hunder

En Trysil-mann skal ha medvirket til grov mishandling av katter, rødrever og grevlinger ved å sette hunder på dyrene. Nå er han tiltalt for en rekke grove lovbrudd. Økokrim ser alvorlig på saken.

Aktor, politiadvokat Inge Svae-Grotli fra økokrim

Politiadvokat Inge Svae-Grotli fra Økokrim sier at de ser alvorlig på saken hvor en mann fra Trysil er siktet for alvorlig dyremishandling.

Foto: Gisle Forland / NRK

Det er Økokrim som har tatt ut tiltale mot mannen for grove brudd på naturmangfoldloven, viltloven, dyrevelferdsloven og hundeloven.

Saken kommer i kjølvannet av den store ulvesaken, hvor først 12 personer ble siktet for ulovlig ulvejakt i april, hvorav fem var fra Trysil. I oktober ble det klart av seks av disse jegerne ble tiltalt, mannen som nå er tiltalt for dyremishandling var ikke en av dem.

– Denne tiltalen kommer på bakgrunn av ulvesaken vi har jobbet med over en lengre periode. Vi har hatt en såkalt kommunikasjonskontroll av vedkommende, i tillegg til ordinær etterforskning. Det har både vært utført avhør, ransakelse og innhenting av bevis på annen måte, sier politiadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Grov pining av katt

Økokrim mener blant annet at mannen har medvirket til å jage og avlive en katt som flere hundeeiere slapp løs foran hundene sine. Formålet skal ifølge Økokrim ha vært at hundene skulle konkurrere om å jage og bite i hjel katten med hundeeierne som tilskuere.

Mannen skal ifølge tiltalen ha gjort det samme med en rekke rødrever og grevlinger. Hundene skal ha blitt sluppet løs for å plage, bite og drepe dyrene.

Økokrim ser alvorlig på saken, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli.

– Vi ser alvorlig på den fordi den har et visst omfang og gir uttrykk for en uakseptabel kultur, med tanke på hvordan man forholder seg til vilt og bruk av hund når man ferdes ute i skog og i forbindelse med jakt.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Ulv

Det er i forbindelse med den omfattende saken hvor 12 menn var siktet for ulovlig ulvejakt, at Trysil-mannen er blitt gått i sømmene og nå er tiltalt.

Foto: Per Løchen / Scanpix

Mistet jaktretten i 2009

Trysilmannen ble i 2009 domfelt for ulovlig felling av bjørn hvor hund også ble benyttet i jakta. Mannen ble da fradømt retten til å jakte i tre år.

Mannen ble i forbindelse med denne saken fratatt retten til å være i besittelse av våpen og ammunisjon. Denne tillatelsen har han ikke fått tilbake.

Politiadvokat Svae-Grotli sier at mannes historikk og tidligere dom vil være straffeskjerpende i den nye saken. Men det er for tidlig å gå konkret inn på strafferamme, påpeker han.

– Både naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven har i utgangspunktet en strafferamme på tre år i de groveste sakene. Selv om man nok ikke vil havne så høyt i dette tilfellet, er historikken her en skjerpende omstendighet, sier Svae-Grotli.

Langvarig smerte

Den tiltalte mannen skal ha drevet med denne dyreplagingen en rekke ganger gjennom flere år. Det skal dreie seg om inntil 10 rever og tre grevlinger, i tillegg til katten som var fanget.

I tiltalen står det at den ulovlige jakten med hunder påførte dyrene de jaktet på store lidelser gjennom stress, biting og langvarig smerte.

Når det gjelder jakten på katten, skal det ha vært flere hundeiere med, mens han var alene om de andre tilfellene. Han hadde da tre hunder som han slapp løs for å angripe dyrene.

Brudd på «alle» lover

Politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim.

Inge Svae-Grotli sier at det er vanskelig å si eksakt når saken vil havne i retten, men det er mulig det vil skje før nyttår.

Foto: Økokrim

Handlingene Trysil-mannen er tiltalt for er brudd på en rekke lover samtidig og på flere paragrafer i hver lov.

  • Brudd på viltloven gjelder for å ha felt vilt under jakt uten bruk av skytevåpen, for å ha brukt motorkjøretøy til å forfølge vilt, for å ha løsnet skudd fra motorkjøretøy under jakt og for å jaktet uten avlagt jegerprøve.
  • Brudd på naturmangfoldloven gjelder for å ha påført vilt unødig skade og lidelse.
  • Brudd på dyrevelferdsloven gjelder for å ha utøvet jakt på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
  • Brudd på hundeloven gjelder å ha unnlatt å avverge at hundene rettstridig jager, angriper eller skader dyr.

Forbud mot både jakt og våpen

I følge tiltalen er punktet om å jakte uten jegerprøve ekstra grovt når det foregikk i perioder da mannen var fradømt retten til å jakte og heller ikke hadde tillatelse til å bære skytevåpen.

Statsadvokaten ved Økokrim varsler at det kan bli lagt ned påstand i retten om at mannen skal få forbud mot å eie eller bruke hund, i tillegg til å miste retten til jakte på nytt.

Økokrim har vært i kontakt med rettsvesenet, men det er ikke på nåværende tidspunkt klart når saken vil havne i retten.

– Men det er muligheter for at saken vil komme opp relativt raskt, og i løpet av 2014, avslutter Inge Svae-Grotli.