Planlegger de kommuner som blir for små?

Regjeringen vil ha større og mer robuste kommuner, og et ekspertutvalg mener at ingen kommune bør ha færre enn 15.000 innbyggere. Likevel planlegger politikere kommunesammenslåinger med en tredjedel av dette innbyggertallet.

Ordfører Bengt Fasteraune og ordfører Steinar Tronhus sitter i et møterom.

KANSKJE ÉN KOMMUNE: Ordfører Bengt Fasteraune i Dovre og ordfører Steinar Tronhus i Lesja diskuterer en eventuell kommunesammenslåing.

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Høye fjell, langstrakte vidder og fruktbar landbruksjord. Kommunene Lesja og Dovre har mye flott å by på, men de mangler en ting. Flere innbyggere. Tilsammen bor det bare knappe 4800 innbyggere i de to Opplandskommunene, og nå diskuterer lokalpolitikerne en eventuell kommunesammenslåing.

– To veldig like kommuner som har veldig like utfordringer, og ikke minst to kommuner som har uante og helt fantastiske ressurser. Jeg tror det å ha en diskusjon om sammenslåing i disse to kommunene er det rette, sier ordfører på Dovre, Bengt Fasteraune fra Senterpartiet.

Men spørsmålet er om kommunen vil bli store nok målt i antall innbyggere. Et ekspertutvalg mener det minst må være 15.000 innbyggere i en kommune i fremtiden. Det rister Dovre-ordføreren på hodet av.

– Det er noen ganger jeg lurer på om dise ekspertutvalgene er klar over hvordan Norge ser ut? Jeg har jo selv bodd mange steder i Norge, og jeg vet jo hvordan både demografi og topografi og landskap er. Så det er klart vi må bygge en struktur etter det som er de fysiske forholdene. Lesja og Dovre, to store kommuner i areal, tror jeg absolutt er den rette måten å tenke på nå, sier Fasteraune.

– Vi blir små, vi blir ikke mange innbyggere. Men vi blir store på areal, og jeg tror at dersom man skal lykkes med kommunereformen kan man ikke tenke for stort i starten. Da kan vi gå i samme fella som i Finland, det ble for mange utredninger og for mange prosesser, og alt kokte bort, supplerer Lesja-ordfører Steinar Tronhus (Ap).

Flere vurderer sammenslåing

Det er ikke bare lesjinger og dovringer som nå vurderer å slå sammen to små kommuner til en større. Vågå og Sel kurtiserer hverandre, Lom og Skjåk fotflørter og både i Valdres og i Østerdalen blir det diskutert partnerskap med et langt skrinnere folketall enn det ekspertutvalget foreslår.

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ikke sette noe tak på hvor stor en kommune skal være.

– Jeg kommer heller ikke til å stille noe krav om hvor mange innbyggere det skal være i en kommune. Det kommer til å finnes småkommuner også i fremtiden, sa han nylig i en debatt i Dagsnytt 18.

Men kommunene skal oppfylle det litt diffuse kravet om å bli større og robuste. Men hva betyr det egentlig?

– Hva får man ut av det?

Varaordfører på Lesja, og sentralstyremedlem i Høyre, Hanne Alstrup Velure er ikke uforbeholdent tilhenger av sammeslåing med nabokommunen.

– Det jeg savner det er litt mer vidsyn, litt mer visjonær tenking. Hva er det man får ut av dette her, og ikke bare at man klasker sammen to og to små kommuner uten å forstå hvorfor man gjør det og forklarer hvorfor man gjør det, sier Alstrup Velure.

Hun mener det må tenkes større enn å bare slå sammen Lesja og Dovre.

– Jeg ser ikke helt hvordan de skal klare å få annet enn én rådmann og én ordfører mindre og halvparten så mange kommunepolitikere. Og det er jo ikke det som skulle være ideen med kommunesammenslåing, sier Alstrup Velure.

Ser flere gevinster

Ordføreren i Dovre mener en sammenslåing vil være mer enn bare den rent tekniske rundt kommuneadministrasjonen.

– Jeg tror kanskje at den største gevinsten får du på samfunnsutviklingen rundt oss. Her kan idrettslag begynne å snakke sammen, her kan vi tenke felles arenaer. For eksempel i Lesja og Dovre har vi alt fra en glimrende skytterarena på Lesja, en ski- og skiskytterarena på Dombås og så har du bilcrossmiljøet på Bjorli. Tenk om vi kan se disse tingene i sammenheng? Det tror jeg betyr mye for folket, sier Fasteraune.

Allerede i 2018 ser regjeringen for seg at de første sammenslåtte kommunene skal være i drift. Før den tid venter mange og lange timer med diskusjon i norske kommunestyresaler.

– Vi blir ofte tutet ørene fulle med at vi kan ikke tenke for stort og at vi er for luftige og sånn. Det tror jeg er en god ting med oss i Innlandet. Vi er litt forsiktige, så kommer vi sterkt når det drar seg til, sier Hanne Alstrup Velure.