Oppland Ap vil utrede storsykehus

Representantskapet i Oppland Arbeiderparti har enstemmig vedtatt å utrede et storsykehus i Innlandet, og at dette helst skal ligge på Opplands-siden av Mjøsbrua.

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng under reoresentantskapsmøtet i Oppland Arbeiderparti.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Det er klart etter avstemningen på fylkespartiets møte i Øyer søndag. Vedtaket i Oppland Ap slutter seg til en rekke vedtak om ett storsykehus i Innlandet.

Frykt for fire sykehus i Hedmark

Under debatten var det diskusjon om hvor mye tyngde man skulle legge bak kravet om at sykehuset skal ligge på Opplandssiden av Mjøsbrua. Noen mente at dette skulle være et ufravikelig krav, med bakgrunn i at et storsykehus i Ringsaker kan føre til at det er fire sykehus i Hedmark og ingen i Oppland.

"Fortrinnsvis i Oppland"

Ledelsen i fylkespartiet pekte imidlertid på at det helsefaglig er uvesentlig hvilken side av Mjøsbrua det omstridte sykehuset havner, og at det derfor holder å si "fortrinnsvis i Oppland". Denne formuleringen ble også vedtatt med 45 mot 22 stemmer.

Vedtaket i representantskapet er stort sett i tråd med tidligere vedtak om saken i Gjøvik og Lillehammer Arbeiderparti.

Felles fylkesting på tirsdag

På tirsdag kan forbrødringen fortsette. Da blir det felles fylkestingssamling for både Hedmark og Oppland, og det skjer i Gjøvik. Da skal også sykehussaken opp til behandling.