Ny E6 vil føre til færre togpassasjerer

En utbygging av firefelts motorveg på E6 fram til Lillehammer vil føre til mellom 12 og 18 prosent færre togpassasjerer fra stasjonene Lillehammer, Moelv og Brumunddal. Det viser en utredning fra Jernbaneverket.

Tog

Utbygging av E6, kan bety nedgang i antall togpassasjerer, viser en utredning fra Jernbaneverket.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Jernbaneverket har gjennomført en utredning som drøfter utbygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer.

Utredningen viser at dersom E6 bygges ut til firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t, så vil toget miste passasjerer, sett i forhold til om bare jernbanen bygges ut til dobbeltspor.

– Lokalpolitikerne i Hedmark og Oppland må forstå at disse to prosjektene står i direkte konkurranse med hverandre, og burde derfor velge jernbane, sier Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund.

– Svekking av jernbanens trafikkgrunnlag

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz.

Foto: Naturvernforbundet

Ifølge utredningen vil antall passasjerer reduseres med 164 000 passasjerer i 2025, dersom man bygger ut E6. Reduksjonen er på mellom 12 og 18 prosent ved stasjonene Lillehammer, Moelv og Brumunddal.

Schlaupitz er fagleder på energi, klima og samferdsel i naturvernforbundet, og reagerer kraftig på resultatet fra utredningen.

– Dette er en dramatisk svekking av jernbanens trafikkgrunnlag og miljøgevinst, som kan få store konsekvenser for utbygging av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer. Her er trafikkgrunnlaget i IC-togene ganske svakt fra før, og eventuell utbygging av E6 vil gjøre lønnsomheten dårligere og sjansene til å få investeringsmidler mindre.

Utredning ligger ute til høring fram til 29. juni, sammen med Nasjonal Transportplan.